SPORTDANSEN I SVERIGE av Kerstin Katz

© Copyright Kerstin Katz

När Gustaf "Topsy" Lindblom beslöt sig för att introducera sportdansen på danspalatset National i Stockholm 1936 var denna form av dans redan en populär sport i Europa, i första hand i England men även i Danmark, Tyskland och Tjeckoslovakien. Topsy var chef för Nalen, som danspalatset populärt kallades, sedan 1934 och han började anordna danstävlingar 1935.

När Gustaf "Topsy" Lindblom beslöt sig för att introducera sportdansen på danspalatset National i Stockholm 1936 var denna form av dans redan en populär sport i Europa, i första hand i England men även i Danmark, Tyskland och Tjeckoslovakien. Topsy var chef för Nalen, som danspalatset populärt kallades, sedan 1934 och han började anordna danstävlingar 1935.

Den engelska stilen i dans har utformats i England. Fem välkända engelska dansare och danslärare hade nämligen inbjudits till Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) 1924 i syfte att utarbeta en teknik i modern sällskapsdans. De fem som fick denna uppgift var Josephine Bradley, Cynthia Humphreys (senare Lady Walter Peacock), Muriel Simmonds, Eve Tynegate-Smith och Victor Silvestor. Från deras betänkanden utvecklades ballroom dancing som vi ser den idag.

Den latinamerikanska avdelningen av tävlingsdans började utformas 1946 i ISTD genom Monsieur Pierre, Doris Lavelle och Doris Nichols. Senare tillkom Gweneth Walshe och Dimitri Petrides. I Danmark ägde det första mästerskapet rum 1933 och 1936 hade man redan hunnit avverka tre landskamper mot England, som emellertid vunnit alla. Vid landskamperna tävlade man i 4 danser, modern vals, tango, slowfox och quickstep. Lagen bestod av 8 par som tävlade par mot par efter kroppslängd. Poängsättningen var minimum 6 och maximum 10.

I Finland började man tävla i sportdans 1933 och i Norge började man anordna norska mästerskap i början av 30-talet. Även svenska danslärare hade varit i England i början av 30-talet och undervisade i den engelska stilen på sina dansskolor men Topsy Lindblom var den förste som började anordna tävlingar i sportdans i Sverige. Det första svenska mästerskapet tilldrog sig på Nalen i Stockholm. Topsy Lindblom försökte få danska eller engelska lärare till Sverige för att undervisa på Nalen 1936. Tyvärr lyckades inte detta pga att alla var upptagna med undervisning runt om i Europa. Han skickade då under hösten 1936 ner några av de bästa dansarna, som tävlat på Nalen, till Danmark för att inhämta kunskaper som de sedan kunde förmedla till de svenska paren.

Först 1937 lyckades Topsy kontraktera de danska lärarna Max Frandsen och Karen Lusty. Under hela våren 1937 undervisade det danska paret upp till 4 gånger i veckan och de gav dessutom privatlektioner. I slutet av 1970-talet började Olle Bengtson skriva sportdansens historia i Sverige. Valda delar publicerades i Svenska Danssportförbundets tidning "Runt Parketten" åren 1984-88. Hans avsikt var att ge ut historien i bokform för att den skulle bli allmänt känd. I historien berättar Olle mycket levande om de människor som var med från början och som kom att betyda mycket för tävlingsdansen i Sverige.
Olle Bengtsons samlade material är förmodligen det mest omfattande som finns från sportdansens början i Sverige.

Materialet består av fotografier, tidningsurklipp och dokument och då främst program och resultat från tävlingar. Med utgångspunkt från detta material har jag forskat för att ställa samman svenska mästerskap och andra större tävlingar i Sverige från 1935.
 
Svenska mästerskap och andra större tävlingar i dans i Sverige under 1930- och 40-talen.

1935
Stockholmsmästerskapet ägde rum den 3 februari 1935. Segrade gjorde Elon Andersson och Hjördis Nilo. Från 1935 anordnade Topsy Lindblom Stockholmsmästerskap och senare även Svenska Mästerskap i dans på Nalen. Vid mästerskapet 1935 spelade Gösta Amadées orkester men från hösten samma år spelade Seymours Astoria som senare blev Seymour Österwalls orkester. Vid tävlingarna dömde publiken under de första åren. Deltagarna fick även själva anmäla sig till tävlingarna.

1936
Stockholmsmästerskapet föregicks av 3 uttagningar. Finalen ägde rum den 24 januari 1936. 4 obligatoriska danser ingick i tävlingen nämligen slowfox, foxtrot, vals och tango. Även melodierna var bestämda. Totalt deltog 75 par.

Resultat:
1 Elon Andersson och Hjördis Nilo
2 John Lagerkrantz och Anna Andersson
3 Åke Råstedt och Tyra Norén
4 Georg Nyberg och Dagny Engström
5 Nils Holmberg och Svea Johnsson
6 Gösta Kumlin och Maj Lundberg

Under hösten arrangerades separata tävlingar i foxtrot, tango, vals och quickstep. För att ha vunnit foxtrottävlingen respektive tangotävlingen fick Elon Andersson och Gösta Kumlin åka till Danmark under november månad samma år för att inhämta så mycket som möjligt av sportdansen hos Kaj Jensens dansinstitut i Köpenhamn. Med på denna resa var även Hjördis Nilo. (Ett foto finns hos Jazzarkivet i Stockholm med dessa tre på denna skola tillsammans med Lizzie Höjengaard, Danmarks första mästarinna.)

Den första lektionen! Nationalstipendiaterna, Gösta Kumlin, Elon Andersson och Hjördis Nilo, fotograferade i Kaj Jensens dansinstitut (i Köpenhamn). Kumlins partner (närmast kameran) är Lizzi Höljengaard, dansk mästarinna 1933, numera professionell danslärarinna.
 
Topsy Lindblom besökte Danmark under hösten 1936 tillsammans med sin fru Sickan i avsikt att arrangera det första internationella utbytet mellan Sverige och Danmark, d v s ordna en dansmatch mellan Stockholm och Köpenhamn.

Matchen ägde rum på National den 29 november 1936. Tävlingen utannonserades som Sveriges första internationella match i sportdans.

Resultat:
1 Niels Boel Rasmussen och Lise Pehrsson
2 Knud Andresen och Eli Wieth
3 Elon Andersson och Hjördis Nilo
4 Gösta Kumlin och Karin Wessberg
5 Åke Lindkvist och Mary Nilsson
6 Oskar Fridén och Astrid Elvegård

Domare var Karl Merrild, balettmästare vid Kungliga Operan i Köpenhamn. De två paren i det danska laget vann överlägset. I en intervju efter tävlingen uppgav Elon Andersson att han ansåg att det skulle komma att ta åratal innan svenskarna kom upp i samma klass som danskarna. (Fotografi på det segrande laget med domaren finns hos Jazzarkivet i Stockholm. Fotograf Peddy Moberg. Program från denna tävling finns.)


Program från tävlingen på National.


Det segrande laget 29/11 1936.

Från vänster: Karl Merrild (domare), Niels Boel Rasmussen - Lise Pehrson, 1.sta pristagare, samt Eli Wieth - Knud Andresen,
2.dra pristagare.

Fotograf Peddy Moberg

1937
Astoriaorkestern spelade på Nalen under hela 1937 och spelade även vid tävlingarna.
Max Frandsen, som blev Danmarks förste mästare 1933 tillsammans med Lizzie Höjengaard, undervisade nu tillsammans med sin nya partner Karen Lusty under våren 1937 på Nalen. Topsy Lindblom annonserade om ett SM i vilket även par från landsorten skulle få delta.
Efter uttagningar ägde finalen rum den 5 februari 1937. Man tävlade i de fyra danserna.
vals, tango, slowfox och quickstep.

Resultat:
1 Elon Andersson och Vera Bjurling
2 Nils Holmberg och Hjördis Nilo
3 Åke Lindkvist och Mary Nilsson
4 Rune Wahlquist och Signe Andersson
5 Oscar Fridén och Astrid Elvegård
6 Per-Erik Wetterberg och Eva Andersson
7 Olle Bengtson och Vivan Badlund
8 Esse Berg och Lillan Törnblad.
 

(Fotografier från denna tävling, dels på segrarna och dels på finalisterna, finns hos Pressens Bild och Jazzarkivet. Fotograf Peddy Moberg.)

Denna tävling skulle, visade det sig senare, inte kallas för en svensk mästerskapstävling eftersom den inte varit anordnad enligt strikt engelska regler. Bl a innebar det att tävlingen borde ha dömts av kvalificerade domare. I detta fall hade publiken fungerat som domare. 


 

Finalisterna vid Svenska Mästerskapet 1937.
Från vänster: Vera Bjurling, Elon Andersson, Hjördis Nilo, Nils Holmberg, Mary Nilsson, Åke Lindkvist, Signe Andersson, Rune Wahlqvist, Astrid Elvegård, Oskar Fridén, Eva Andersson, Per-Erik Wetterberg, Vivan Badlund, Olle Bengtson, Lillan Törnblad, Esse Berg.


Fotograf Peddy Moberg.

 

Svenska Mästare 1937

Vera Bjurling och Elon Andersson

Fotograf Peddy Moberg En B-klassfinal anordnades den 21 februari i vals och quickstep och den 7 mars i tango och foxtrot. 

Ett Stockholmsmästerskap anordnades även i de fyra danserna under hösten med publiken som domare. 
Segrare i de olika danserna blev:
Nils Sundeson och Eva Andersson
Elon Andersson och Hildur Eriksson
Olle Bengtson och Marian Lengqvist
 
1938
Efter uttagningar och semifinal ägde finalen i SM rum den 20 februari 1938 på Nalen.
Resultat:
1 Nils Sundeson och Eva Andersson
2 Elon Andersson och Hildur Eriksson
3 Olle Bengtson och Marian LengqvistDanserna var tre, nämligen vals, tango och quickstep. Även denna tävling skulle senare inte kallas för en SM-tävling eftersom publiken hade fungerat som domare. (Fotografi på segrarna finns hos Pressens Bild och hos Jazzarkivet. Fotograf Peddy Moberg.)Undervisning på Nalen 12/2 1938
Par från vänster: Elon Andersson - Hildur Eriksson
Olle Bengtson - Marian Lengqvist
Amatörtränarna Nils Holmberg och Hjördis Nilo
Nils Sundeson - Eva Andersson
Olle Björkbom - Gunhild AnderssonSvenska mästare 1938

Eva Andersson och Nils Sundeson

Fotograf Peddy Moberg


27 november 1938. Olle Björkbom och Gunhild Andersson, Nils Sundeson och Eva Andersson, Olle Bengtson och Irene Hult samt Elon Andersson och Hildur Eriksson.

Stockholmsmästerskapet 1938 gick av stapeln den 27 november. Danserna var vals, tango, slowfox och quickstep. Publiken dömde.

Resultat:
1 Olle Bengtson och Irene Hult
2 Nils Sundeson och Eva Andersson
3 Elon Andersson och Hildur Eriksson
4 Olle Björkbom och Gunhild Andersson
5 Börje Hasselbohm och Sigrid Lundberg
6 Lennart Karlsson och Gunvor Wester

Svenska par från Kruses dansskola i Malmö, som hade kontakt med dansskolor i Köpenhamn, började nu tävla utomlands. Även svenska danslärare fick domaruppdrag utomlands.


Den andra stadsmatchen mellan Stockholm och Köpenhamn ägde rum den 4 december 1938. Det svenska laget bestod av Olle Bengtson och Irene Hult samt Nils Sundeson och Eva Andersson. Från Danmark deltog Poul Jespersen och Agnete Hansen samt Ove Pedersen och Inge Yde. Det danska laget vann. (Fotografi på det danska paret Poul Jespersen och Agnete Hansen finns hos Jazzarkivet. Paret hade under september samma år kommit på andra plats i Europatävlingarna i Baden-Baden och ansågs vara Danmarks mest lovande danspar.)

1939
Under februari 1939 anordnades ett B-mästerskap och under mars ett A-mästerskap på Nalen. A-mästerskapet vanns av Nils Holmberg och Hjördis Nilo. På andra plats kom Olle Bengtson och Irene Hult. Nils och Hjördis hade under ca ett års tid varit amatörtränare för dansarna och hade inte fått ställa upp i tävlingar under denna tid. Den Engelska Dansklubben hade nu även bildats på Nalen.

I annonser från Nalen under april månad skrev Topsy att det var premiär för Sverige i SM i dans i engelsk stil och enligt strikt engelska regler. Från Stockholm skulle 5 par delta och från Malmö 2 par. Eventuellt skulle även 1 par från Göteborg ställa upp. Paren från Malmö hade tävlat utomlands, i Danmark och i Norge.

Det första officiella svenska mästerskapet i dans ägde nu rum den 16 april 1939 på Nalen i Stockholm. Domare var Karl Merrild från Köpenhamn. Seymour Österwalls orkester spelade. De 4 danserna var vals, tango, slowfox och quickstep.
Resultat A-final:

1 Nils Holmberg och Hjördis Nilo, Engelska Dansklubben, Stockholm
2 Olle Bengtson och Irene Hult, Engelska Dansklubben, Stockholm
3 Olle Björkbom och Gunhild Andersson, Engelska Dansklubben, Stockholm
Resultat B-klassfinal:
1 Nils Sundeson och Eva Andersson, Engelska Dansklubben, Stockholm
2 C W Hallqvist och Marianne Thell, Engelska Dansklubben, Stockholm
3 Helge Roswall och Elsa Stridh, Kruses Dansskola, Malmö
4 Orvar Nilsson och Ruth Jönzén, Kruses Dansskola, Malmö

Av en annons från Nalen framgår att följande par hade tävlat utomlands under 1938: C W Hallqvist, som tidigare tävlat för Kruses dansskola, hade deltagit i nordiska mästerskapstävlingar både i Köpenhamn och i Oslo. Paret Helge Roswall och Elsa Stridh hade deltagit i ett europeiskt mästerskap och paret Orvar Nilsson och Ruth Jönzén hade deltagit i en nordisk mästerskapstävling i Köpenhamn.
(Fotografier, program och fullständigt domarprotokoll finns från detta första svenska mästerskap i dans. Fotografier hos Pressens Bild. Fotograf Peddy Moberg.


Foto över 4 av finalisterna från 1:a Svenska Mästerskapet 1939.
Från vänster: Helge Roswall - Elsa Stridh, Nils Holmberg - Hjördis Nilo, C.W. Hallqvist -

Marianne Thell och Orwar Nilsson - Ruth Jönzén.

Fotograf Peddy Moberg.Finalisterna i 1:a officiella Svenska Mästerskapet i Modern dans 1939.
I övre raden från vänster - partner framför:
C W Hallqvist och Marianne Thell
Nils Holmberg och Hjördis Nilo - svenska mästare
Helge Roswall och Elsa Stridh
I nedre raden från vänster:
Orvar Nilsson och Ruth Jönzén
Olle Björkbom och Gunhild Andersson
Nils Sundeson och Eva Andersson
Olle Bengtson och Irene Hult
Fotograf Peddy Moberg.

Under juli månad 1939 deltog de svenska mästarna Nils Holmberg och Hjördis Nilo i en internationell tävling i Zoppot i Polen. De slog bl a representanterna från Estland, Schweiz och Frankrike.

1940

Något svenskt mästerskap anordnades inte under 1940 med anledning av andra världskriget. Men Topsy anordnade ett A-mästerskap på Nalen. Segrade gjorde Nils och Hjördis Holmberg (f. Nilo).

1941

SM i dans ägde rum den 6 april 1941 på Nalen. Danserna var 3, vals, tango och quickstep. Det är oklart om man lyckades få tag på kvalificerade domare till denna tävling. I pressen samma dag finns nämligen en artikel med foton från uttagningarna. Av artikeln framgår att det varit svårt att få tag på domare varför man överlåtit åt publiken att döma uttagningstävlingarna.
Resultat:
1 Nils och Hjördis Holmberg, Engelska Dansklubben
Stockholm
2 Olle Bengtson och Irene Hult, Engelska Dansklubben, Stockholm

1942

Uttagningar till SM startade den 18 januari och 8 par återstod till finalen den 25 januari 1942. Danserna var vals, tango och quickstep.
Resultat:
1 Nils och Hjördis Holmberg, Engelska Dansklubben, Stockholm
2 Saknas. Men av de deltagande paren måste antingen paret Nils Sundeson och Eva Andersson eller Olle Björkbom och Gunhild Andersson ha fått denna placering.
3 Olle Bengtson och Irene Hult, Engelska Dansklubben, Stockholm
Även från denna tävling saknas uppgifter om domare.

1943
Detta var nu Seymour Österwalls orkesters åttonde säsong på Nalen. SM-finalen ägde rum den 21 februari 1943 i danserna vals, tango och quickstep. 7 par hade kvalificerat sig till slutstriden.
Resultat:
1 Stig Olsson och Olga Grip, Kruses dansskola, Malmö
2 Nils och Hjördis Holmberg, Engelska Dansklubben, Stockholm
3 Olle och Irene Bengtson (f. Hult), Engelska Dansklubben, Stockholm
(Det finns inga dokument som styrker detta resultat. Uppgifterna kommer från Hjördis Holmberg. Olle Bengtson innehar en medalj av vilken framgår att han fick en tredjeplacering.)

Den första stadsmatchen
mellan städer i Sverige utkämpades på Arena i Malmö mellan Malmö och Stockholm den 25 februari 1943. Matchen annonserades som säsongens stora dansevenemang och premiär för denna tävlingsform som nu introducerades i Sverige. 3 par från vardera staden skulle delta i de 4 danserna vals, tango, slowfox och quickstep. Deltagarna från Malmö kom från klubben Terpsichore och de från Stockholm kom från Engelska dansklubben. Gösta Tönnes 10-mannaorkester spelade.

Deltagare från Malmö: 

Helge Roswall och Elsa Strid
Orwar Nilsson och Birgitta Lindqvist
Lennart Holmberg och Maj-Britt Holmberg
Deltagare från Stockholm:
Olle Björkbom och Gunhild Andersson
Olle och Irene Bengtson
C W Hallqvist och Inga-Britt Holmgren
Tävlingsledare var danspedagog Josephine Tönne och domare var danspedagog fru Bolt samt Nils Sundeson. Arrangör var klubben Terpsichore i Malmö.
Resultat:
Stockholmlaget vann med 350 poäng mot 329.

Den 28 mars ordnade Stockholm en returmatch på Nalen. Detta var nu den andra stadsmatchen mellan städer i Sverige. I annonser framgår att man för första gången skulle ha öppen poängbedömning och med samma domare och samma par som i Malmö. Om Josephine Tönne stod att hon som professionell deltagit i europamästerskap samt världsmästerskap under åren 1932-1936. 

Resultat:
Stockholmslaget vann med 314 poäng mot 310.(Fotografier från denna stadsmatch finns dels hos Pressens Bild och dels hos IMS Bildbyrå i Stockholm.)Tävlingen på Nalen 28/3 1943. Från kameran: domaren Josephine Ingerslev-Larsen-Tönne, Topsy Lindblom (stående), Birgitta Lindkvist, Elsa Strid och Helge Roswall.Från vänster: Olle Bengtson, Irene Hult, Gullan Andersson och Olle Björkbom.Stockholmslaget som segrade, från vänster: Olle Björkbom, Gullan Andersson, 
Olle Bengtson, Irene Hult, Topsy Lindblom, Inga-Britt Holmgren och C W Hallqvist. En planerad landskamp mellan Sverige och Finland stoppades pga Finska vinterkriget. Inte heller blev en planerad tävling mellan Stockholm och Göteborg av.

1944
Poul Jespersen lyckades ta sig till Sverige från Danmark under kriget, tydligen redan i slutet av 1943. Han fick nu anställning hos Topsy. Han kom sedan att undervisa även i Sundsvall och i Malmö bl a.

Den tredje stadsmatchen i Sverige stod mellan Stockholm, Engelska dansklubben, och Sundsvall med omnejd, Sundsvalls Amatördans Club, söndagen den 21 februari 1944 på Nalen i Stockholm.
Sundsvallslaget representerades av:

Åke Karlsson och Millan Eriksson, Sundsvall
Rune Bergström och Gullan Ohlsson, Sundsvall respektive Vivstavarv
Arne Ståhlenberg och Eva Carlsson, Fränsta
Stig Håkansson och Gerd Andersson, Sundsvall
Stockholmslaget representerades av:
Olle Björkbom och Gunhild Andersson
Nils Sundeson och Eva Andersson
Lennart Holmberg och Maj-Britt Holmberg
Uno Agnestam och Inga-Lisa Hedberg
Resultat:
Stockholmlaget slog Sundsvallslaget.

Rune Bergström har vid intervju under 1998 berättat att det var 4 par från vardera staden som tävlade. Publiken var begeistrad och många hejade på Sundvall förmodligen för att de var lite sämre men även yngre. Topsy betalade allt. Han ordnade så att de fick komma till Filmstaden i Råsunda och se en inspelning från filmen Hets. Det var Stig Järrels genombrott. Alf Sjöberg regisserade och uppmanade Stig Järrel att vara hårdare. Ingmar Bergman hade skrivit manus. De var där en hel förmiddag och efteråt blev de bjudna på restaurang tillsammans med skådespelarna.

Före dessa tävlingar hade Topsy genom sin kontakt med C A Claeson, chef för dans- restaurangen Wivex i Sundsvall, ordnat så att Nils Sundeson fått åka till Sundsvall och undervisa i den ”engelska stilen”. C A Claeson arrangerade sedan försökstävlingar i dans
ute i bygderna med final i Sundsvall inför stadsmatchen mot Stockholm. Med i slutstriden hade även par från Vivstavarv, Fränsta och Njurunda varit med medan Kramfors och Hudiksvall slagits ut i semifinalen. I ett reportage i veckotidningen SE stod bl a att den engelska dans-skolans kultiverade stil hade slagit rot även uppe i de norrländska skogs- och industri- distrikten. Nils Sundeson hade instruerat paren och Sundsvallsparen var mer specialtränade än de övriga. Vidare stod: ”Den nya sporten - man är på väg att lansera engelska dansen som en tävlingsport - har redan slagit igenom i Norrland”.

Genom de kontakter Topsy hade med folkparkschefer och andra personer inom nöjesbranschen ordnades en turné för Seymour Östervalls orkester till Norrköping, Malmö och Göteborg. För denna turné uttogs ett representationslag i dans som skulle tävla mot städerna Malmö och Norrköping. De tre par som togs ut var Nils och Hjördis Holmberg, Olle Björkbom och Gunhild Andersson samt Erik Andersson och Gunvor Engblom. Poul Jespersen följde med på turnén som domare. Matchen mot Norrköping var den l mars 1944. Stockholmslaget slog Norrköpingslaget med 140 poäng mot 120. Sångerskan Raquel Rastenni, även hon danska, gjorde en uppvisning i modern vals med Poul Jespersen. Detta var den första stadsmatchen mellan Stockholm och Norrköping.

Turnén fortsatte till Malmö. På Amiralen där Seymours 12-mannaorkester uppträdde, tävlade danslagen den 2 mars 1944 Detta var den tredje stadsmatchen mellan Stockholm och Malmö. Man tävlade i 4 danser nämligen vals, tango, slowfox och quickstep. Tävlingsledare var danspedagog Erik Kruse. Denna gång var tävlingen mycket jämn mellan lagen. Stockholmslaget vann en knapp seger, 110,5 poäng mot 100.

Turnén var en stor framgång. Det hade varit fullsatt på alla tre ställena, inalles 3700 personer. Stockolmslaget hade vunnit båda matcherna och fått stormande applåder för uppvisningen i Göteborg.

Den 27 mars 1944 utkämpades SM på Nalen i Stockholm med deltagare från Malmö, Norrköping, Sundsvall och Stockholm.

Resultat:
1 Nils och Hjördis Holmberg, Engelska dansklubben, Stockholm
2 Stig Olsson och Olga Grip, Kruses dansskola, Malmö
3 Helge Roswall och Elsa Strid, Kruses dansskola, Malmö
Domare var Poul Jespersen från Danmark. Danserna var vals, tango, slowfox och quickstep. Detta var det sista mästerskapet som arrangerades på Nalen. Några av de bästa dansarna kunde ej delta i denna tävling med anledning av att de låg inkallade i militärtjänst. Kriget pågick fortfarande.Man hade börjat kora Malmömästare, även kallade sydsvenska mästare. Mästare 1944 blev paret Helge Roswall och Elsa Strid.

En av de största tävlingar som förekommit i Sverige var "Ungdom med stil" i Kungliga Tennishallen i Stockholm den 30 september 1944. Den hade föregåtts av ett 80-tal uttagningar runt om i Sverige. 36 par var anmälda till sluttävlingen. Juryn bestod av Kicki Stenfelt, Poul Jespersen, Lulle Elboj och Wille Åkerblom. Publiken röstade men det var klargjort i förväg att man inte var bunden av publikens omröstning. Lulle Ellbojs orkester hade spelat vid uttagningen på Vinterpalatset i Stockholm. Vid finalen i Kungliga Tennishallen spelade Seymour Österwalls orkester. Conférencier var Max Hansen.
Resultat:
1 Nils och Hjördis Holmberg, Stockholm
2 Olle och Gullan Björkbom (f Andersson), Stockholm
3 Ingemar Andersson och Britt Tibblin, Stockholm
Vid denna tävling visades formationsdans för första gången i Sverige. 8 par dansade wienervals.

1945
Inget SM arrangerades 1945.
Ett Stockholmsmästerskap anordnades på Björknäspaviljonen i Nacka utanför Stockholm den 24 juli 1945. 8 av Sveriges bästa danspar tävlade. Domare var Lizzie Höjengaard. Sven Sjöholms orkester spelade.

Resultat: 
1 Olle och Gullan Björkbom
2 Olle Bengtson och Margareta Ahlbin
(Tvåa var egentligen paret Väinö och Marita Vicktén från Finland. De fick i stället hederspris som bästa utländska par.)

Norrlandsmästare detta år blev Sundsvallparet Rune Bergström och Britt-Marie Clarström.

En landskamp i modern dans anordnades den 12 augusti 1945 mellan Sverige och Danmark på Björknäspalviljongen. Tävlingen arrangerades av Svenska Amatördansförbundet, SADF, som bildats under året. Tävlingen omnämns som den första landskamp som Sverige deltagit i.
Det svenska laget:
Eric Andersson och Marianne Brauman
Nils och Eva Sundeson
Olle och Gullan Björkbom
Ingemar och Britt Andersson (f.Tibblin)
Per Holmén och Gerd Olsson
Lennart Holmberg och Maj-Britt Holmberg
Det danska laget:
Paul och Inge Jörgensen
Ove Sponholtz och Tove Jensen
Svend och Vera Lerche-Olsen
Erik och Inge Bergensen
Svend Juel och Tove Nielsen (Danmarksmästarna 1944)
Louise Halse och Aase Andersen
Resultat:
Danmark segrade.
Domare var dansläraren Kaj Jensen från Danmark och Gun Schubert från Sverige. Charles Redlands orkester spelade.
(Program med resultat finns.)
1946
Den första internationella tävlingen i Danmark efter kriget ägde rum i Köpenhamn den 20 januari 1946. Nils och Hjördis Holmberg deltog i denna tävling.

Under två dagar, tisdagen den 22 och onsdagen den 23 januari 1946 fick Nalen besök av världsmästarparet John Wells och Renée Sissons. De gjorde två uppvisningar varje kväll. Topsy Lindblom skrev i sin annons från Nalen bl a: ”Att dessa engelska världsmästare accepterade vår inbjudan beror inte på att vi bjudit jättegager utan på våra gamla förbindelser med Danmarks och Europas främsta dansinstruktörer, Kaj Jensen med fru, som under nuvarande förhållanden tycker att en Stockholmsresa är en angenäm avkoppling.” SF gjorde en filmupptagning på John Wells och Renée Sissons dans. Hela onsdagskvällen före uppvisningen gav paret instruktioner till Stockholms tävlingsdansare. De dömde även en uttagningstävling i Engelska Dansklubben för det stadslag som skulle tävla i Helsingfors den 3 februari. Även Stockholms stadslag hade uppvisning båda kvällarna. John Wells och Renée Sissons fortsatte till Malmö efter Stockholmsvistelsen och gjorde två uppvisningar på Amiralen den 27 januari i de 4 danserna vals, slowfox, tango och wienervals.Världsmästarparet John Wells och Renée Sissons vid uppvisning på
Nalen i januari 1946.
Fotograf Kirre JohanssonVid dansuppvisningen på Amiralen i Malmö i januari 1946.

Från vänster: Greta Kruse, dir Harald Lindvall, Erik Kruse, Renée Sissons, John Wells
och Kaj Jensen.
Den första landskampen mellan Sverige och Finland ägde rum på hotell Fennia i Helsingfors den 2 februari l946. Egentligen var detta en stadsmatch mellan Stockholm och Helsingfors.
Deltagande par och resultat:
1 Nils och Hjördis Holmberg (individuella segrare), Sverige
2 Nils och Eva Sundeson, Sverige
3 Veikko och Lea Niemelä, Finland
4 Erik Lodsalo och Linnea Elo, Finland
5 Ingemar och Britt Andersson, Sverige
6 Folke Lexelius och Karin Lundin, SverigeResultat:
Sverige vann med 181 poäng mot 163.
Domare var danslärare Lindgren från Köpenhamn.

Den 10 mars 1946 hade Helsingfors besök av Danmarks landskampslag som var i världsklass och vann med 408 poäng mot 289.
På hemväg mötte danskarna Stockholms stadslag den 13 mars 1946 på Nalen i Stockholm. Danskarna vann alla parduellerna (16 st) utom en i vals där det svenska paret Olle Bengtson och Rut Lööw lyckades göra oavgjort. Vilka de övriga tre svenska paren var, är inte känt. Deltagarna i det danska laget var Holger och Kirsten Nielsen, Flemming Hörning med fru, Carl Poulsen med fru samt Ernst Bjerre och Gurli Olsen.

På Amiralen i Malmö anordnades för första gången ett SM söndagen den 24 mars 1946 och en danslandskamp mellan Danmark och Sverige dagen därpå måndagen den 25 mars. Tävlingsledare var danslärare Erik Kruse, Malmö.

Vid det svenska mästerskapet den 24 mars 1946 deltog par från Stockholm, Göteborg, Malmö m fl städer.
Resultat:
1 Nils och Hjördis Holmberg, Svenska Amatördansförbundet
2 Hans Andersson och Inge Gert, Kruses dansskola, Malmö
3 Ingemar och Britt Andersson, Svenska Amatördansförbundet
4 Nils och Eva Sundeson, Svenska Amatördansförbudet
5 Olle och Gullan Björkbom, Engelska dansklubben, Stockholm
6 Helge Rosvall och Elsa Strid, Kruses dansskola, Malmö
7 Folke Lexelius och Karin Lundin, Svenska Amatördansförbundet, Stockholm
Domare var Lizzie Höjengaard, Ellen Olsen och Holger Hansen, alla från Köpenhamn.

Den 25 mars 1946 avhölls landskampen mellan Sverige och Danmark.Svenska laget:
Hans Andersson och Inge Gert
Nils och Eva Sundeson
Olle och Gullan Björkbom
Nils och Hjördis Holmberg
Ingemar och Britt Andersson
Danska laget:
Flemming Hörning med fru
Holger Nielsen med fru
Ernst Bjerre och Gurli Olsen
Karl och Solveig Paulsen
Kaj Östergaard och Inge Boel

Resultat:
Danmark vann med 379,5 poäng mot 367,5. Arrangör SADF.
Domare var Carl G V Carlsen och Holger Hansen, båda från Danmark.

Lördagen den 6 april 1946 anordnade Topsy Lindblom en 3-landskamp i modern dans mellan Finland, Sverige och Danmark på Konserthuset i Stockholm. Från början var det tänkt som en 4-landskamp där även Norge skulle delta. Det svenska laget hade tagits ut vid mästerskapstävlingen i Malmö den 24 mars.Resultat:
1 Danmark
2 Sverige
3 Finland
I tidningen Swing stod att denna tävling var den första stora internationella dansmatchen i Sverige.

Den 8 april 1946 var det återigen en tävling i modern dans på Nalen mellan Stockholm och Helsingfors. Resultat saknas.

Den 18 september 1946 ägde en internationell danstävling rum på Nalen. Den hade annonserats ut som säsongens första storevenemang med deltagarna Mr och Mrs Jimmy Letts från London. De hade bl a blivit Europamästare i Paris under 1946. Det blev en snabbt tillkommen tävling eftersom amatörmästare inte fick göra uppvisningar vid denna tid. Paret Letts vann tävlingen. På andra plats kom Oscar Pettersson och Nancy Tang. Folke Lexelius och Karin Lundin deltog även samt ytterligare ett par från Engelska dansklubben.

Svenska Amatördansförbundet, SADF, som nu höll i tävlingarna, anordnade en uttagningstävling till ett SM den 24 november 1946 på Klara V:a Kyrkogata 17. Finalen avhölls den 26 november på danssalongen Bal Palais i Stockholm. 1:a pris bestod av en fri resa till Bryssel för att representera Sverige vid Världsmästerskapstävlingarna där den 21-22 december 1946.Resultat:
1 Nils och Hjördis Holmberg
2 Olle och Gullan Björkbom
3 Ingemar och Britt Andersson
Två av de tre domarna var Dagny Andersson och Börge Nilsson. Börge hade under året kommit från Danmark och etablerat dansskola på Klara Västra Kyrkogata i Stockholm. Den tredje domaren var förmodligen Nils Sundeson. Tyvärr uteblev både de svenska och de norska paren från Världsmästerskapet på grund av trafiksvårigheter enligt den danska tidskriften Danse Sport.De sexfaldiga svenska mästarna Nils och Hjördis Holmberg på Bal Palais under
uttagningen till VM.Främre raden: Bissen Andersson, Börge Nilsson, Karin Lexelius, Nils Holmberg, Ruth Lööw och Hjördis Holmberg. Bakre raden: Olle Bengtson, Ingemar Andersson, Folke Lexelius, Nils Sundeson och Olle Björkbom.

Domaren, danslärare Dagny Andersson.

1947
Det andra svenska mästerskapet på Amiralen i Malmö ägde rum den 5 januari 1947 med deltagare från bl a Stockholm, Göteborg, Malmö och Borås. 11 par kom till semifinal varav 6 från Stockholm, 3 från Malmö, 1 från Göteborg och 1 från Borås.Resultat final:
1 Nils och Hjördis Holmberg, Svenska Amatördansförbundet, Stockholm
2 Hans Bennerståhl och Ingegerd Morén, Kruses dansskola, Malmö
3 Olle och Gullan Björkbom, Svenska Amatördansförbundet, Stockholm
4 Ingemar och Britt Andersson, Svenska Amatördansförbundet, Stockholm
5 Olle Bengtson och Rut Lööw, Svenska Amatördansförbundet, Stockholm
Danserna var modern vals, tango, slowfox och quickstep. Domare var danslärare John Lindgren från Köpenhamn. Kruses dansskola hade arrangerat tävlingen tillsammans med SADF. Harry Arnolds orkester spelade. (Protokoll finns.)

Den 6 januari 1947 avhölls en landskamp mellan Sverige och Danmark på Amiralen i Malmö. Uttagna till det svenska laget var de fem bästa paren från mästerskapstävlingen den 5 januari. Det danska laget bestod av:
Jörgen Berlau och Inger Christiansen
Ernst Bjerre och Gurli Olsen
Holger Nielsen och Inger Christiansen (fick dansa även med Holger Nielsen eftersom dennes fru Kirsten blivit akut sjuk)
Carl och Solveig Paulsen
Arne Rasmussen med fru

Resultat:
Danmark slog Sverige med 193 poäng mot 177. Domare var danslärare John Lindgren från Köpenhamn. Danserna var vals, tango, slowfox och quickstep. Arrangör var Kruses dansskola tillsammans med SADF. Harry Arnolds orkester spelade. En uppvisning gjordes i formationsdans i moderna sällskapsdanser av 10 par från Blackpool Dancing School.

Den 31 augusti 1947 ägde Stockholmsmästerskapet rum på Björknäs varvid det danska mästarparet Jörgen Berlau och Inger Christiansen bjudits in. Jörgen Berlau med partner vann tävlingen. Därefter kom följande par: Olle och Gullan Björkbom, Ingemar och Britt Andersson samt Olle Bengtson och Rut Lööw. Domare var danslärare Frode Bendixen, Danmark. Sven Sjöholms orkester spelade. Arrangör var SADF.

Under 1947 deltog Folke och Karin Lexelius (f. Lundin) i Världsmästerskapet för amatörer på Coliseum i Paris.

Svenska par deltog i sommarmästerskapet i Danmark i september.

Börge Nilsson anordnade vänskapsmatcher med dansinstitut i Danmark.
1948
Den 19 februari 1948 anordnades för första gången ett Svenskt Mästerskap i modern dans på Vinterpalatset i Stockholm för såväl nybörjare som elit.
Resultat final:
1 Olle Bengtson och Rut Lööw, Svenska Amatördansförbundet
2 Olle och Gullan Björkbom, Svenska Amatördansförbundet
3 Oscar Pettersson och Nancy Tang, Svenska Amatördansförbundet
4 Ingemar och Britt Andersson, Svenska Amatördansförbundet
5 Folke och Karin Lexelius, Svenska Amatördansförbundet

De tre bästa paren fick åka och delta i VM i Helsingfors.
Domare var danslärare Max Frandsen, Danmark. Tävlingen hade arrangerats av SADF i samarbete med "Torsdagsträffen". Eddie Mc Andrews orkester spelade. De 4 danserna var modern vals, tango slowfox och quickstep. (Protokoll finns från tävlingen.)

Vid en intervju av tidningen AT efter tävlingen uppgav Olle Björkbom bl a att deras mål var att bli olympiadeltagare.

Den 3-5 mars 1948 avhölls Världsmästerskap i dans i Helsingfors.

Resultat i modern dans:
1 Syd Perkins och Doris Prater, England
2 Jörgen Berlau och Inger Christiansen, Danmark
3 Carl Christiansen och Inga Christiansen, Danmark
4 Henrik Berg och Anette Berg, Norge
5 Reidar Plancke och Gunvor Udnaes, Norge
6 Olle Bengtson och Rut Lööw, Sverige
Domare var flera, bl a Les Davies, England, Mme Deschams, Belgien, Fred Delgade, Schweiz, Jan van der velde, Holland.
(Fullständiga dokument finns från denna tävling.)Olle och Rut i Finland.

Den 7 mars 1948 ägde en landskamp rum mellan Sverige och Holland på Klara V:a Kyrkogata 17 i Stockholm.

Deltagande svenska par:

Olle Bengtson och Ruth Lööw (kvällens bästa par)
Olle och Gullan Björkbom
Oscar Pettersson och Nancy Tang
Ingemar och Britt Andersson
Folke och Karin Lexelius


Resultat: Det svenska laget vann.
Domare var Les Davies, England, van der Velde, Holland, och Börge Nilsson, Sverige

Den 16 juli 1948 avhölls en landskamp i Helsingfors mellan Finland och Sverige, egentligen en klubbmatch mellan Salongsdansarna i Helsingfors och Stockholms Sport Dans Club, som nu hade bildats. Det var 5 par från varje klubb som tävlade par mot par.

Det svenska laget:
Olle Bengtson och Ruth Lööw (vann partävlingen)
Olle och Gullan Björkbom
Gunnar och Lisa Börlin
Jean Frisk och L Pettersson
Åke Hammar och Greta Frisk
Namnuppgifter på de finska paren saknas.

Resultat: Det finska laget vann.
Stockholmsmästerskapet, distriktsmästerskapet, ägde rum den 18 augusti 1948 och vanns av Olle Bengtson och Rut Lööw.

Svenska par åkte till Danmark och deltog i sommarmästerskapen.


Stockholms Sport Dans Club Övre raden från vänster: Ingemar Andersson, Erna Hemmingsen, Åke Hammar, Greta Hammar, Yngve Askinger, Ingrid Askinger, Ardo Tammisto, Kate Olsen (Saare), Harry Saare, förmodligen Birgit Jacobsson, Olle Björkbom,
Mellersta raden från vänster: Frank Lier, Gullan Björkbom, Lars Bengtsson, Ingvar Andersson, Sven-Åke Andersson, Roland Pihlqvist, Nils Sundeson, okänd.
Tredje raden från vänster: Eva Malmqvist, Hjalle, Kirsten Ödegaard, C W Hallqvist,
okänd, Olle Bengtson, Britt (Bissen) Andersson, Georg Lennman, Greta Lennman.
Liggande på golvet: Wagn Hemmingsen och Rune Jansson.

Fotograf Hermanis Kliger

Söndagen den 19 september 1948 var det återigen en landskamp i modern dans, egentligen en klubbmatch, mellan Stockholms Sport Dans Club och Finlands lag från Helsingfors. Tävlingen avhölls på Nalen.Svenska laget:
Wagn och Erna Hemmingsen
Åke och Greta Hammar
Gunnar och Lisa Börlin
Olle och Gullan Björkbom
Olle Bengtson och Rut Lööw
Oscar Pettersson och Nancy Tang
Namnuppgifter på det finska laget saknas.
Resultat: Det svenska laget vann över det finskaDet finska laget.
I bakgrunden konstnären Erik Hermanssons målning.
Fotograf Hermanis KligerDet svenska laget.
Från vänster: Erna Hemmingsen, Wagn Hemmingsen, Greta Hammar, Åke Hammar,
Lisa Börlin, Gunnar Börlin, Gullan Björkbom, Olle Björkbom, Ruth Lööv, Olle Bengtson,
Nancy Tang och Oscar Pettersson.

Under hösten 1948 pågick uttagningar i samba på Nalen och Bal Palais inför en stor final, Expressens Sambafinal. Finalen avhölls den 21 november på Nalen. 12 par återstod efter uttagningarna

Resultat:
1 Folke och Karin Lexelius
2 Väinö och Marita Wicktén
3 Oscar Pettersson och Nancy Tang
Juryn bestod av kapellmästare Thore Ehrling, Kid Severin från Expressens redaktion samt danspedagogerna Dagny Andersson och Börge Nilsson.

Den 28 november 1948
var det uttagning i Eriksdalshallen i Stockholm till Nordiska Mästerskapet i Oslo den 12 december. 8 par deltog.

Resultat:
1 Oscar Pettersson och Nancy Tang
2 Olle och Gullan Björkbom
3 Ingemar och Britt Andersson
Domare var Wagn Hemmingsen, Köpenhamn, Wäinö Wicktén, Finland samt en icke namngiven svensk domare. Eddie Mc Andrews 15-mannaband spelade. Arrangörer var SADF och Aftontidningen. Södermalms idrottsklubb var värd.

Den 12 december 1948 avhölls det Nordiska Mästerskapet i Oslo.

Resultat.
1 Jörgen Berlau och Birte Henriksen, Danmark
2 Arne Rasmussen och Agnes Rasmussen, Danmark
3 Stalle Svendsen och Ingvild Ramsöe, Norge
Ingen av de svenska paren kom på de första 8 platserna.
Domare var Ella Spowarrth, England. Danserna var vals, tango, slowfox och quickstep.

1949
Det första svenska mästerskapet i latinamerikanska danser avhölls den 2 april 1949 i Eriksdalshallen i Stockholm. Danserna som ingick var rumba, samba och wienervals. Det var enda gången som enbart dessa tre danser förekom i ett latinamerikanskt SM. Conferencier var den kände trubaduren Anders Börje.

Resultat:
1 Folke och Karin Lexelius, Svenska Amatördansförbundet
2 Oscar Pettersson och Nancy Tang, Stockholms Sport Dans Club
3 Olle Bengtson och Kyllikki Karila, Engelska dansklubben Terpsichore
Domare var danslärarna Börge Nilsson, Dagny Andersson, Pierre Denize och Maj-Britt Holst.
Arrangör var Latinamerikanska klubben.Svenska mästarna Folke och Karin Lexelius.

SM i modern dans
gick av stapeln den 8 april 1949 på Folkborgen i Norrköping med deltagare från Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping m fl orter. I C-klassen deltog 12 par, i B-klassen 9 par och i Elitklassen 9 par, varav 3 från B-klassen. Resultat A-klassfinal:
1 Oscar och Nany Tang, Stockholms Sport Dans Club
2 Olle Bengtson och Rut Lööw, Engelska Dansklubben Terpsichore, Stockholm
3 Olle och Gullan Björkbom, Engelska Dansklubben Terpsichore, Stockholm

Domare var Poul Jörgen Lönsted och Freddie Pedersen från Danmark samt Bader Johansen från Norge.
Tävlingsledare var Nils Sundeson och danserna var vals, tango, foxtrot och quickstep. Arrangör var SADF, Folkborgen och Aftontidningen. (Program och protokoll finns från denna tävling.)

Den 26 maj 1949 ägde en landskamp rum mellan Sverige och Norge i Folkparken i Södertälje med 6 par från varje land, den första landskampen mellan dessa länder. Man tävlade par mot par och i de 4 moderna danserna moden vals, tango, slowfox och quickstep. Svenska laget:
Olle och Gullan Björkbom
Olle Bengtson och Kyllikki Karila
Oscar Pettersson och Nancy Tang
Gunnar och Lisa Börlin
Ingemar och Britt Andersson
C W Hallqvist oh Margareta Ahlbin
Lagledare var Nils Sundeson
Namn på de norska deltagarna saknas.
Resultat: Sverige vann med 217 1/4 poäng mot 216 1/4. 
Domare var Lizzie Höjengaard. Tävlingen arrangerades av SADF.

Det svenska landslaget 26/5 1949.

Från vänster lagledaren Nils Sundeson, Gullan Björkbom, Olle Björkbom, Kylliki KKarila, Olle Bengtson, Nancy Tang, Oscar Pettersson, Lisa Börlin, Gunnar Börlin, Britt Andersson, Ingemar Andersson, Margareta Ahlbin och C W Hallqvist.

Stockholmsmästerskapet avhölls på Björknäspaviljongen
den 14 augusti l949. Det segrande paret skulle få delta i en final i Malmö den 30 oktober. Den som segrade i denna final skulle få resa till en världsomfattande tävling i London organiserad av "Sunday Dispatch". Olle och Gullan Björkbom vann Stockholmsmästerskapet.
Domare var Lizzie Höjengaard, Danmark. Arrangör var SADF.

Flera uttagningar förekom
på olika platser i Sverige. Vid uttagningen i Sundsvall vann Rune Bergström och Britt-Marie Clarström. Domare var Nils Sundeson som gjorde en uppvisning med sin fru Eva.Nils och Eva Sundeson Fotograf: Hermanis Kliger

Sluttävlingen avhölls på Amiralen i Malmö den 30 oktober 1949. Tävlingsledare var danslärare Erik Kruse. Förutom de 4 standard-danserna vals, tango, slowfox och quickstep ingick samba och wienervals. Gordons orkester spelade. 
Resultat:
1 Oscar Pettersson och Nancy Tang
2 Olle och Gullan Björkbom
3 Ingemar och Britt Andersson
Domare var Kaj Jensen och Egon Halse från Danmark.
Oscar och Nancy var nu tvungna att gifta sig för att få delta i tävlingen i England. Nancy var nämligen fortfarande dansk medborgare.Svenska Mästare 1949
Oscar Pettersson och Nancy Tang har vunnit tävlingen i Malmö 30/10. Vid tävlingen "Sunday Dispatch Dance Contest" den 16 december 1949 i Empress Hall i
Earls Court i London ingick 6 danser, nämligen vals, tango, slowfox, quickstep, samba och wienervals. Förutom engelska par tävlade par från 11 andra länder bland amatörerna. Oscar och Nancy placerade sig på 22:a plats.

Den 13 november 1949
ägde en 4-landskamp rum mellan Belgien, Holland, Sverige och Danmark i K.B.-Hallen i Köpenhamn. Förutom de 4 standarddanserna fick man tävla även här i samba och wienervals.Svenska laget:
Nils och Eva Sundeson
Olle och Gullan Björkbom
Olle Bengtson och Margareta Ahlbin
Oscar Pettersson och Nancy Tang
Stig Melinder och Yvonne Landberg
Ingemar och Britt Andersson
Lagledare var Roland Pihlqvist

Resultat:
1 Danmark 356 poäng
2 Sverige 340 poäng
3 Holland 336,5 poäng
4 Belgien 335 poäng
Domare var A E Lewis-Ruston, England. (Program med resultat finns.)

Den 2 december 1949
avhölls en landskamp mellan Norge och Sverige i Samfundshuset i Oslo, Norge.

Svenska laget:
Nils och Eva Sundeson
Georg och Greta Lennman
Olle Bengtson och Margareta Ahlbin
Folke Lexelius och Kyllikki Lindquist (f. Karila)
Stig Melinder och Yvonne Landberg
Ingemar och Britt Andersson
Lagledare var Roland Pihlqvist
Norska laget:
Arne Eriksen och Liv Sonja Jacobsen
Staale Svendsen och Ingvild Ramsöe
Erik Jahr Grönstvedt och Gunvor Udnaes
Jörgen Schramm och Kari Haug
Henrik Berg och Laila Nicklasson
Harry Richter och Eva Dahlsveen
Lagledare var E Opheim
Domare var Danslärare Carl G V Carlsen, Danmark.

Resultat:
Norge slog Sverige med 218 poäng mot 213,5. 
Man tävlade i de 4 danserna vals, tango, slowfox och quickstep.
Två av Sveriges bästa par hade ej möjlighet att delta i denna tävling.
(Program finns.) Ovanstående text färdigställd maj 2005

1950
5/2 Stadsmatch Sundsvall-Södertälje i Stadshussalongen
Sundsvallslaget:
Åke Karlsson och Ann-Marie Ambrosson
Stig Håkansson och Sonja Gustafsson
Karl-Erik Österlund och Mait Ångström
Rune Bergström och Britt Gustafsson
Södertäljelaget:
Holger Lindström och Birgit Fredriksson
Bertil Feldt och Gerd Gustafsson
Kurt Pettersson och Maud Sjögren
Frank Eriksson och Annikki Jokioän

Sundsvallslaget från Sundsvalls Amatördans Club vann över Södertälje Sportdansklubb med 7 poäng mot 6. Paret Bergström-Gustavsson från Sundsvall avgjorde segern. Danserna var quickstep, vals, tango och samba. Allan Volters orkester spelade. Domarna var Ingalisa Ericsson, Nils Sundeson och Thure ”Bagarn” Danielsson.  Nils och Eva Sundeson gjorde en uppvisning.

1950 5/3 Uttagning i Västerås till  VM i Köpenhamn

Arrangör:SADF
6 danser: vals, tango, slowfox, quickstep, samba och wienervals

Resultat:
1 Ingemar och Britt Andersson. SSDC
2 Olle och Gullan Björkbom, SSDC
3 Folke och Karin Lexelius, SSDC
4 Olle Bengtson och Margareta Ahlbin, SSDC
Domare: Vincent Jensen, Danmark samt Dagny Andersson och Börje Wesström, SverigeSvenska mästarna 1950 Ingemar och Britt (Bissen) Andersson,
här vid uttagningen till VM.

1950 12/3 VM i KB-hallen i Köpenhamn. Av ovannämnda par deltog Ingemar och Britt Andersson samt Olle Bengtson och Ruth Lööv. Olle hade fått byta partner eftersom Margareta Ahlbin hade brutit foten.
Deltagande länder var Holland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Irland, Danmark, Norge, Finland och Sverige, dock ej England. Vann gjorde Arne Rasmussen med fru från Danmark. De svenska paren fick ingen placering.

1950 2/4 Landskamp i Konserthuset, Stockholm Finland-Estland-Norge mot Sverige
Arrangör: SADF samt Moderna Dansinstitutet
4 danser: vals, tango, slowfox och quickstep

Resultat: De 4 svenska paren slog det andra laget som bestod av 4 par - en kombination av par från Finland-Estland-Norge - med 9½ poäng mot 6½. De svenska deltagarna var Ingemar och Britt Andersson, Harry Saare och Kate Olsen, Olle Bengtson och Margareta Ahlbin samt Oscar och Nancy Pettersson. För Finland dansade Väinö och Marita Wichtén

1950 4/4 Stockholm Cup på Bal Palais, Stockholm.Segrare: Ingemar och Britt Andersson, SSDC.
Domare: Grete Svendsen och Dagny Larsen från Danmark samt Börge Nilsson från Sverige.

SM 1950 6/4 i modern dans, Eriksdalshallen, Stockholm 4 danser: modern vals, tango, slowfox och quickstep
Conferencier: Torbjörn Johnsson, AT. Musik:Lennart Johanssons orkester.
Tävlingsledare; Nils Sundeson

Resultat:
1 Ingemar och Britt Andersson, SSDC
2 Oscar och Nancy Tang, SSDC
3 Olle Bengtson och Margareta Ahlbin, SSDC
4 Olle och Gullan Björkbom, SSDC
5 Nils och Eva Sundeson, SSDC Domare: Ernst Bjerre, Danmark. Arrangör: SADF. (Protokoll finns.)

Samtidigt med denna tävling anordnades en tävling mellan kända idrottsstjärnor i foxtrot. De tävlande med partners var: boxaren Kurt Kreüger, fotbollsvirtuosen ”Nacka” Skoglund,  hejarklacksledaren Thure ”Bagarn” Danielson samt speedwayförarna ”Pepparroten” Ingvar Nilsson, Karl-Ivar Jansson och Eje Sandin Thure ”Bagarn” vann tävlingen. På andra plats kom Eje Sandin med partnern Ingrid Askinger.

Team Dancing Match i Blackpool 1950 12/5.
Tävling mellan 3 lag, ett engelskt lag från Blackpool med W Francis som lagledare, ett danskt med C G V Carlsen som lagledare och ett svenskt lag från Börge Nilsson dansskola med E Bäring som lagledare. Det var 6 par från varje land. Det engelska laget vann med 110 ½ poäng. På andra plats kom det danska laget med 106 poäng och på tredje plats kom det svenska med 100 ½ poäng. Bland andra deltog Harry Saare och Kate Olsson samt Ingemar och Britt Andersson i det svenska laget. Domare var Doreen Beahan.


1950 16/5 25 års jubileum i VM i Formationsdans, BlackpoolI tävlingen deltog 6 engelska lag, 4 danska och 1 svenskt, Börge Nilssons lag. På första, andra och fjärde plats kom danska lag, på tredje plats ett engelskt lag. Det svenska laget kom sist. Det var första gången ett svenskt lag deltog i en tävling i Formationsdans. De svenska deltagarna var Ingemar och Britt Andersson, Väinö och Marita Wicktén, Georg och Greta Lenman, Harri Saare och Kate Olsen, Ardo Tammisto och Birgit Jacobsson, CW Hallquist och R Svensson, Lars-Åke Andersson och Solweig Haag, N Andersson och F Kahler, Hans Palmertz och Ulla Hansson samt Einar och Elvira Bäring (två av paren var reservpar).


1950 25/7 Landskamp på Alphyddan, Runsala, Finland
Det finska laget vann med 4524 mot 4473 poäng.
Domare Åke Blomqvist och R Fagerström från Finland och G Bengtson, Sverige.
Svenska laget:
Olle Bengtson och Margareta Ahlbin (näst bästa par)
Olle och Gullan Björkbom
Gunnar och Lisa Börlin
Lars Bengtson och Eva Malmqvist

Finska laget:
Kinnari och Bergman
Lahtinen och Niva-aho (bästa par)
Teuronen och Teuronen
Holmén och Jakobsson (Program och resultat finns.)
Vid klubbmatchen mellan svenska Terpsichore och finska Salongsdansarna vann det svenska laget med 2245 poäng mot 2228.

1950 23/8 Final i danstävlingen Eskilstuna-Linköping i Norrköpings Folkets Park.
Resultat: Eskilstuna vann lagtävlingen i gammaldans medan Linköping vann i den moderna. Segrare i den moderna avdelningen var Sture Uhlan och Marianne Ögren från Linköping.

1950 26/11 Internationell tävling i KB-hallen, Köpenhamn. Dansk Danse Förbunds internationella mästerskap. Par från England, Schweiz, Holland, Norge, Sverige och Danmark var inbjudna. Från Sverige deltog Olle och Gullan Björkbom. De fick ingen placering. Vann gjorde det danska paret Niels Boel Rasmussen med fru. (Dans og Musik december 1950.)

1951 17/2 3-Landskamp Finland-Sverige-Danmark i Lilla-Mässhallen, Helsingfors

I de sju danserna ingick förutom de 5 standarddanserna rumba och samba.
Resultat: 1) Danmark 595 poäng 2) Finland 588 poäng 3) Sverige 578 poäng.

I den individuella tävlingen efteråt kom danska par på de två första platserna. Finland kom 3:a och 4:a. På 5:e plats kom ett danskt par På sjätte plats kom det svenska paret Bengt Örnberger och Solveig Ek. Nils och Eva Sundeson kom på 8:e plats. Domare var Börge Nilsson och Dagny Andersson från Sverige, Jorma Suomila, Jorma Teuronen, Olavi Nieminen, Paavo Lindén och Veikko Niemelä från Finland. (Uppgift från Dans og Musik. Program finns.)

Stockholmsmästerskapet 1951 18/2 i modern dans för B- och C-klassen Stockholmsmästerskapet i modern dans för B- och C-klassen på S:t Göransgården i Stockholm. Arrangör: SADF i samarbete med danspedagogerna Börge Nilsson och Henrik Benzel. Tävlingsledare: Nils Sundeson. Speaker: Olle Björkbom. Musik: Isbergs orkester. Resultat saknas Domare: Dagny Andersson, Henrik Benzel och Pierre Denize. (Program finns.)

SM 1951 17-18/3 i modern dans, S:t Göransgården, Stockholm

Resultat:
1 Oscar och Nancy Pettersson, SSDC
2 Nils och Eva Sundeson, SSDC
3 Stig Melinder och Yvonne Landberg, BN Domare: Lizzie Jerltorp, Danmark

(I svenska tidningar har inte detta SM annonserats ut. Uppgifterna kommer från aprilnumret av den danska tidskriften Dans og Music.)


1951 22/3 Internationell danstävling (instituttävling) Sverige-Danmark på Folkborgen, Norrköping.(Skärtorsdag)

8 par från ett danskt Dansinstitut kontra Moderna Dansinstitutet i Stockholm och Dansinstitut Bengtson från Norrköping.

Resultat: Danskarna vann med 639,5 poäng mot 601,5.

Domare: Ries Paulsen, Danmark, Börge Nilsson, Stockholm och Olle Bengtson Norrköping.


1951 25/3 Nordiskt mästerskap i Idrottshuset i Köpenhamn. (Påskdagen) Av de 4 länderna Norge, Danmark, Finland och Sverige kom Sverige på 4:e plats. 17 par deltog. Ingen svensk kom till final.
Domare: Jack Crossley
Efter mästerskapet var det en stadsmatch i Köpenhamn mellan städerna Köpenhamn, Oslo och Malmö. 6 par från varje land. Här kom Köpenhamn på första plats, sedan Oslo och sist Malmö. Efter detta anordnades en internationell turnering i wienervals, rumba och samba. Danskarna vann de 3 första platserna. Sämre gick det för Norge, Sverige och Finland.


1951 26/3 Stadsmatch, returmatch, mellan Malmö-Oslo-Köpenhamn Stadsmatch, returmatch, mellan Malmö-Oslo-Köpenhamn på Amiralen i Malmö. (Annandag påsk) 40 personer i internationella tävlingar Danmark-Norge-Sverige. Danskarna vann, Malmöparen kom sist. Uppvisning gjordes i samba, rumba och paso doble.
Tävlingsledare var Erik Kruse.

1951 17/4 Final i Stockholm Cup, Bal Palais, Stockholm
Finalister:
Oscar  och Nancy Pettersson som vann finalen
Ardo Tammisto och Birthe Viland
Nils och Eva Sundeson
Stig Persson och Maud
Sjögren
Domare var Gun Schubert

1951 29/4 Internationell tävling (instituttävling) mellan Sverige och Danmark
Internationell tävling (instituttävling) mellan Sverige och Danmark på Björknäs i Nacka.
Tävling mellan Börge Nilssons Moderna Dansinstitutet och det danska Geiders Dansinstitut i Lyngbye. 16 par tävlade. Svenskarna vann med 282 mot 270,5 poäng. Två av svenskarna fick 39,5 poäng av 40 möjliga, nämligen Ingemar och Britt Andersson och Oscar och Nancy Pettersson.
Carl-Henrik Norins orkester spelade.
Domare var Pierre Denize från Frankrike.

1951 17-18/11 Internationell tävling i KB-hallen, Köpenhamn.
Deltagare från England 1 par, Tyskland 1 par, Schweiz 1 par, Österrike 4 par, Norge 3 par, Danmark 13 par och Sverige 1 par.
Segrade gjorde Poul Jespersen och Inger Christiansen från Danmark.
Det svenska paret Ingemar Nilsson och Majbrit Sandberg kom inte till final. (Dans og Musik november 1951)

1952
SM 1952 20/4 i modern dans, Nya Tennishallen, Uppsala
Arrangör: SADF
Tävlingsledare och conferencier: Henz Stein
Rune Plyms orkester spelade.
14 par i elitklass.
Resultat:
1 Ingemar och Britt Andersson
2 Nils och Eva Sundeson
3 Harry Saare och Margareta Mellqvist
4 Oscar och Nancy Petterson
Domare: Gude Haeslund, Danmark. 4 danser ingick.
(Program och resultat finns.)

1952 29/6 Uttagning på Björknäs till en internationell danstävling i Helsingfors. Uttagning på Björknäs till en internationell danstävling i Helsingfors under Olympiaden s.k. ”Olympiskt Glid”. Resultat: Oscar och Nancy Pettersson vann tävlingen. Vidare deltog Nils och Eva Sundeson, Georg och Greta Lennman, Bengt Örnberger och Birgit Jacobsson, Peter Friis och Solveig Ek, Lars Herrman och Inga Eriksson samt Gunnar Rohdin och Gun Boman. Arrangör var SADF. Domare var Ingemar Andersson, Olle Bengtson, Eva Malmqvist, Arne Kindahl och Veinö Vicktén. Oscar och Nancy deltog inte i tävlingen i Helsingfors som omfattade länderna Sverige, Danmark, Finland och Holland. I deras ställe åkte Nils och Eva Sundeson. De kom på andra plats.

1953 SM 1953 3/5 i modern dans för enbart debutanter, Folkborgen, Norrköping. Vann gjorde Bernt Brodin och Birgit Bergquist från Västerås. På andra plats kom Egon Johansson och Lola Ström från Stockholm och på tredje plats Kenny Dely och Maud Friman från Sundbyberg. Domare var Mogens Kruse från Danmark. Sax-Jerkers orkester spelade. Sällskapet Danskultur samt SFDO och Folkes Dansinstitut var arrangörer.
(Deltagarlista finns.)

1953 7/9 Sommarmästerskap på Bal Palais i Stockholm. Resultat:
1 Oscar och Nancy Pettersson
2 Harry Saare och Margareta Ahlbin
3 Gunnar Rohdin och Gun Boman

1954 SM 1954 28/3 i modern dans, Folkborgen, Norrköping
Arrangör: ÖF, Folkborgen, Norrköpings sportdansklubb och SADF
Tävlingsledare: Ned Carlsson
Speaker: Nils Holmberg
Musik: Alex Wieslanders orkester.
Protestkommitté: N Holmberg, H Edling, B Andersson
4 danser, vals, tango, foxtrot och quickstep.Resultat:
1 Oscar och Nancy Pettersson, BN
2 Harry Saare och Grete Ragnvald, BN
3 Ingemar Andersson och Margareta Ahlbin, BN
4 Ardo och Birthe Tammisto, BN
5 Gunnar Rohdin och Gun Boman, BN
Domare: Poul Jörgen Lönstedt, Danmark och Bader Johansson, Norge. Segraren fick en månadslång turnering i Europa: Tyskland-Österrike-Schweitz. De avbröt emellertid pga dåligt arrangerad turnering. (Program och resultat finns.)

1954 20-23/8 Internationell tävling på Westerland-Sylt, Tyskland.
Från Sverige deltog Harry Saare och Grethe Ragnvald samt Olle och Gullan Björklund Harry och Grethe kom på tredje plats vid denna tävling vilket var ett mycket bra resultat vid denna tid. Harry blev aldrig svensk mästare men blev nu uppmärksammad utomlands och fick flera inbjudningar från olika tävlingar i Europa under 50-talet.

1954 24/10 Stockholmsmästerskap, uttagning till Nordiska Mästerskapet. Stockholmsmästerskap på Bal Palais, uttagning till Nordiska Mästerskapet 14/11.
Resultat:
1 Gunnar Rohdin och Nancy Pettersson
2 Ardo och Birthe Tammisto
3 Harry Saare och Grethe Ragnvald
Arrangör SADF. Simon Brehms orkester spelade.

1954 14/11 Nordiska Mästerskapet i modern dans, Folkborgen, Norrköping.
Nordiska Mästerskapet i modern dans på Folkborgen i Norrköping. Det var första gången ett Nordiskt Mästerskap arrangerades i Sverige.
Arrangör: Folkborgen och SADF
Tävlingsledare: Bertil Andersson
Pressvärd: Rune Lager
Musik Alex Wieslanders orkester.
Protestkommitté: Förbundsstyrelsen.
4 danser: vals, tango, foxtrot och quickstep
12 par deltog
Resultat:
1 R Planke och Aud Bråttum, Norge
2 Tom Graen med fru, Danmark
3 Erik Hansen med fru, Danmark
4 Harry Saare och Grete Ragnvald, Sverige
5 Gunnar Rohdin och Nancy Pettersson, Sverige
Domare: Miss Tynegate-Smith, England. (Program med resultat finns.)

1954 20/11 Aftonbladets Riksmästerskapsfinal i foxtrot.
Aftonbladets Riksmästerskapsfinal i foxtrot (Sällskapet Danskulturs nationella danstävling) i Eriksdalshallen i Stockholm. 800 ungdomar hade deltagit och 12 par från olika orter i Sverige hade kvalificerat sig till denna final Initiativtagare var Nils Sundeson som hade en uppvisning i dubbeldans. Ca 1000 åskådare fanns på plats.
Resultat:
1 Stig Ahlm och Ingegerd Elmgren
2 Lars Hallgren och Birgitta Ölvehed
3 Björn Samuelsson och Lisa Grew
4 Bertil Andersson och Marita Stein
Domare var Freddie Pedersen, Danmark.
Sällskapet Danskultur hade inbjudit till tävlingen

1955 SM 1955 27/3 i modern dans, Folkborgen, Norrköping
Arrangör: Folkborgen, Norrköpings sportdansklubb och SADF
Tävlingsledare: Oskar Pettersson
Pressvärd: Hans Strid
Musik: Alex Wieslander orkester.
För första gången dansades 5 danser i ett SM, nämligen vals, tango, foxtrot, quickstep och wienervals
Resultat:
1 Gunnar Rohdin och Nancy Pettersson, Tellus
2 Harry Saare och Birthe Stemann, Moderna dansklubben
3 Ardo och Birthe Tammisto, Moderna dansklubben
Domare: Miss Tynegate-Smith, England. (Program och resultat finns.)

1955 16/4 Internationella tävlingar i latinamerikanska danser.
Finska Mästerskapen med Internationella tävlingar i latinamerikanska danser samt Nordiskt Mästerskap i Jive. Deltagande svenska par: Stig Eklund och Ingrid Belander samt Björn Samuelsson och Lisa Grew. Domare var bl a Börge Nilsson.

1955 4-7/11 Internationell tävling i Finland. Internationell tävling i Finland: Helsingfors-Lahti-Kuovola-Mikkeli-Helsingfors.
Svenska deltagande par:
Peter Friis och Solveig Ek, Harry Saare och Birthe Stemann samt Åke Eriksson. Tyvärr bröt Åkes partner Inga-Britt Ek benet och kunde inte fullfölja tävlingen. Övriga kända deltagare var Karl Breuer från Tyskland, Falkenström från Danmark, Bernhard Martin från Frankrike samt Holshuysen från Holland. Paret Karl och Ursula Breuer från Tyskland vann tävlingen.
Paren bodde i sovkupé under resorna. Domare var Tom Bentley från England, Rudolf Nehls från Tyskland, Börge Nilsson från Sverige samt tre finska domare.

1956 1956 19/2 Uttagning på Bal Palais i Stockholm till Landskamp mot Finland 3-4/3. Inbjudan från SADF. 5 par av 9 togs ut för att representera Sverige nämligen Harry Saare och Birthe Stemann, Peter Friis och Solveig Ek, Stig Ahlm och Ingegerd Elmgren, Bo Ulrichs och Lilian Magnusson samt Astor Sandahl och Jane Rosell. Detta var första gången man filmade en tävling i TV och Peter och Solveig blev intervjuade.

1956 3-4/3 Landskamp i Finland. 5 par tävlade från vardera landet och tävlingen omfattade de 5 standarddanserna.
De svenska deltagarna:
Åke Nordin och Ann Mari Buskas
Bertil Nyberg och Gunborg Nyberg
Stig Alm och Ingegerd Elmgren
Peter Friis och Solveig Ek
Harry Saare och Birthe Stemann
Resultat saknas.
Som supporters följde Egon Johansson och Ture ”Bagarn” Danielssson med.
Enligt Harry Saare var det strejk på flygplatsen när de landat och planet efter fick vända. De kunde inte komma hem efter tävlingen utan fick åka buss till en militärflygplats i Björneborg och flyga hem därifrån.

SM 1956 2/4 på Björknäspaviljongen i Nacka. Resultat:
1 Peter Friis och Solveig Ek, BN DK
2 Harry Saare och Birthe Stemann, BN DK
3 Gunnar Rohdin och Gun Boman
4 Rune Lager och Norma Ulriksson, NSDK
Tävlingen omfattade 5 danser och totalt tävlade 30 par. 12 par tävlade om segern. Ca 1300 åsåg tävlingen. Domare var Sammy Lockie från Irland. Arrangör var SADF. Musik: Ernie Englunds ordkester. Segrarparet fick som pris 14 dagars res till EM på Westerland Sylt. Tyvärr hade de ingen möjlighet att åka då Peter inte fick ledigt från sitt arbete. (Program och resultat finns.)

Peter och Solveig Friis.

Fotograf Peter Friis

1956 juli/augusti
Internationella tävlingar i Tyskland och Österrike – 12 nationer.
Det deltagande svenska paret Harry Saare och Birthe Stemann fick 7:e pris.

EM 1956 Amatör Latin 2/8  samt i Standard 4/8 på Westerland-Sylt. 14 nationer deltog. Det svenska mästarparet kunde tyvärr ej delta.

1956 22-24/9  Nordiskt Mästerskap i KB-hallen i Köpenhamn. Det svenska paren fick ingen placering.

1956 10/11 Landskamp Sverige –Tyskland i Aurich. Deltagande svenska par: Gunnar Rohdin, Harry Saare,  Åke Nordin, Åke Eriksson och Stig Ahlm med partners. Tyskland vann.

1956 3-stadsmatch Linköping-Norrköping-Stockholm på Lorry i Linköping. Tävlingen omfattade både mer avancerade och debutanter. I den avancerade gruppen segrade Christer Götrich och Iris Johnsson från Stockholm 1957 1957 11/3 Internationellt Mästerskap i Norrköping och Stockholm med TV. Internationellt Mästerskap på Folkborgen i Norrköping och Bal Palais i Stockholm med TV. Deltagande länder: Tyskland, Danmark, Norge, Östtyskland, Finland och Sverige.
Konferencier var Kåge Sigurd
Alex Wieslanders 18-mannaband spelade.
10 par från 6 nationer deltog, 5 till final.
Resultat:
1) Erik och Tuve Hansen, Danmark
2) Horst och Ingrid Bremer, Tyskland
3) Harry Saare och Birthe Stemann, Sverige
Domare : Börge de Waal, Danmark, Kåre Wang, Norge, Hasse Berthau, Sverige. Arrangör:SADF.

1957 19-22/4 Landskamp mellan Finland och Sverige i Kouvola, Finland. Tävlingen omfattade både moderna och latinamerikanska danser. Harry Saare och Birthe Stemann vann i standard Det finska paret Rauno och Brita Kinnari vann latinavdelningen och paret Saare-Stemann kom på andra plats. Övriga deltagande svenska par var Astor Sandahl och Jane Rosell, Bo Palm och Ingegerd Elmgren samt Hasse Strid och Elly Jansson. Som domare medföljde Egon Johansson. Övriga domare var Husmer, Danmark, Åke Blomqvist samt Vilma och Mikko Hartwig, Finland.

SM 1957 16/6 i Folkets Park, Gävle. Resultat:
1 Oscar Pettersson och Gisela Ehrling, DI OB
2 Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl, DI OB
3 Stig och Ann-Marie Ahlm, DI OB
Domare var Kaj Jensen, Danmark. Danserna var 5. Arrangör var SFDO. Ernie Englunds orkester spelade. Segrarna fick delta i EM i Tyskland vilket de tyvärr inte hade möjlighet att göra.

1957 Internationell tävling i Tyskland, Österrike och Italien. Internationell tävling i Tyskland, Österrike och Italien under juli och augusti med deltagare från flera europeiska länder. Det var en internationell turnering. Resultat saknas. Harry och Birthe Saare fick ett 4:e pris  och två 5:e pris. Tävlingen sändes ut i TV-kanalen RAI i Italien.

1957 Europa-Pokal i Hamburg. Harry Saare och Birthe Stemann kom på 5:e plats.

1958 1958 2/1 Tävling mellan Norrköping-Stockholm-Eskilstuna Tävling mellan Norrköping-Stockholm-Eskilstuna på Folkborgen, Norrköping. Resultat:
1 Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl, Stockholm.
2 Stig och Ann-Marie Ahlm, Stockholm.
3 Hans Stridh och ”Kickan” Jansson, Norrköping.
4 Rolf Axelsson och Kersti Ljungberg, Norrköping.
4 danser ingick. (Resultat finns.)

1958 februari Giraff Clubs Dansgala i Gävleparken. Resultat:
1 Oscar och Nancy Pettersson
2 Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjorth.
Domare var Nils Sundeson, Olle Bengtson och Folke Lexelius.

SM 1958 13/4 på Folkborgen i Norrköping. Resultat:
1 Oscar och Nancy Pettersson, Stockholm
2 Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjorth,Stockholm
3 Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl, Stockholm
4 Hans Stridh och ”Kickan” Jansson, Norrköping
5 Stig och Ann-Marie Ahlm, Stockholm
Tävlingen omfatade de 5 standarddanserna. Domare var Tommy Rogers från England. Arrangör var SFDO. Alex Wieslanders orkester spelade. (Program och resultat finns.)

1958 26-27/4 Internationell tävling på Göta Källare och Restaurang Gillet i Sthlm. Inbjudan till elitpar från 7 nationer. Par från 6 nationer deltog, England, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Sverige.
Segrade gjorde Anthony Heurley och Fay Saxton från England. På andra plats kom John och Ella Fredriksen från Danmark. Övriga utländska par var Orwo Holmén med partner från Finland, Jeltsch med fru från Tyskland och Olav Rem med fru från Norge.
Domare var Betty och Paul Doorme från Belgien. Från Sverige deltog 5 par. I den moderna avdelningen ingick de fem standarddanserna. I latinavdelningen ingick danserna Rumba, samba, tango och paso doble.Organisatör var Olle Bengtson, arrangör Dansinstitut Bengtson.

1958 11/8 Danska DOF´S tävling : Tivolis internationella Danse staevne. Från Sverige deltog Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl både i modernt och latin.

1958 30/11 SFDO´S dansgala på Hotel Malmen i Stockholm. Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjorth vann tävlingen. På andra plats kom Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl. Trea kom Hans Strid och ”Kickan” Jansson. Oscar Pettersson deltog inte i denna tävling.
Domare var Rune Lager, Olle Bengtson, Folke Lexelius, Nils Sundeson och Axel Eriksson

1958 6-7/12 Tävling Europa Tanzt i Tyskland. En internationell tävling i både modernt och latin. Segrade i den moderna avdelningen gjorde Eggleton-Cradwell från England och i den latinamerikanska avdelningen Sandner med fru från Österrike.
Från Sverige deltog Gunnar Rohdin och Lena Ebbedal.
1959 15/2 Dansgala i Folkets park, Gävle.
Arrangör Giraff Club. Inbjudan gick ut till varje Dansinstitut (-club).
Gunnar Rohdin och Lena Ebbedal vann tävlingen. På andra plats kom Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort från Gävle och på tredje plats kom Hans Strid och ”Kickan Jansson från Norrköping. Domare var Poul Eltorp från Köpenhamn. Mats Hjelms orkester spelade.

SM 1959 15/3 i Västerås. Resultat: 1 Oscar och Nancy Pettersson, NS DI 2 Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl OB Dl 3 Stig och Ann-Marie Ahlm. NS DI 4 Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjorth 5 Peter och Solveig Friis, GS DI 6 Bo och Gerd Palm, GS DI 7 Hans Stridh och ”Kickan” Jansson, Lagers DI
Arrangör: SADF och SFDO
Domare var Otto Tiepel från Tyskland. 5 standarddanser ingick. (Program och resultat finns.)

1959 18/5
Björknäs Cupen
Resultat: 1 Oscar och Nancy Pettersson 2 Stig och Ann-Marie Ahlm 3 Peter och Solveig Friis 4 Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjorth
Arrangör: SADF och SFDO

1959 11/7
Landskamp mellan Tyskland och Danmark-Sverige.
Landskamp mellan Tyskland och Danmark-Sverige i Bad Creutznach, Tyskland. Tyskland vann.
Olle Bengtson var lagkapten för det dansk-svenska laget. I det svenska laget deltog Stig och Ann-Mari Ahlm samt Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjorth. Domare var Fred von Schlesingen, Österrike. Från varje lag tävlade 4 par.

1959 29/7-2/8
”Grossen Preiss von Europa” på Westerland-Sylt.
Representanter från Sverige var Oscar Pettersson och Gisela Ehrling i både modernt och latin.

1959 30/8
EM i Modern dans på Tivoli Köpenhamn
Deltagande svenska par var Oscar med partner samt Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl.

1959 17/10
EM i Latin i Berlin.
Sverige representerades av Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl

1959 1/11
Tävling Grev Turegatan 18 i Stockholm.
Arrangör:  Greta Sundquists Dansinstitut i samarbete med SADF.
Resultat: Oscar och Nancy Pettersson vann tävlingen. På andra plats kom Bo och Ingegerd Palm och på tredje plats kom Peter och Solveig Friis Domare var Einar Bäring, Hasse Berthau och Gösta Svalberg.

Under 50-talet
utvecklades de internationella kontakterna. Flera tävlingar anordnades mellan skolor, klubbar och mellan städer, och landskamper blev populära Initiativtagare till en början var ofta dansläraren Börge Nilsson. De svenska mästarparen men även flera av de övriga elitparen deltog i större tävlingar utomland som EM och VM. Resultaten varierade. Mästarparen fick i regel inbjudningar Tyvärr hade de inbjudna paren inte alltid möjlighet att delta i  tävlingarna på grund av att de inte kunde få ledigt från sina arbeten. Alla tävlingar har inte heller varit möjligt att ta med i detta material. Det gäller både tävlingar inom Sverige och utomlands

1960
SM från 1960 talet Från slutet 1950-tal till början 1970-tal utkom en tidskrift, Dans Journalen (Dans Nytt hette de första 3 numren) med dansläraren Acke Söderström som ansvarig utgivare. Denna tidskrift innehåller flertalet tävlingar under denna tid. Här under tas därför upp i stort sett endast SM t o m 1968 då SDF bildades. Dessutom filmades det flitigt under denna period. De filmer som tagits av Olle Bengtson och Nils Sundeson har sänts till Filmarkivet i Grängesberg i april 2005 för förvaring.

SM 1960 18/4 i Modern dans avhölls på Björknäspaviljongen i Nacka.
Resultat: 1) Oscar och Nancy Pettersson, Olle Bengtsons DI 2) Åke Eriksson och Ulla Britt Hjorth, Giraff Club 3) Harry och Birthe Saare, Hans Berthau DI 4) Bo och Gerd Palm, Greta Sundquists DI 5) Peter och Solveig Friis, Greta Sundquists DI
Domare var Guy Howard, England, arrangörer: SFDO och SADF. (Program med resultat finns)7-faldiga svenska mästarna i standard, senast 1960, Oscar och Nancy  Pettersson.
 
1960 24/9 Landskamp Sverige - Finland på Björknäspaviljongen i Nacka. Det svenska laget vann.Det segrande svenska landslaget mot Finland. Från vänster Harri och Birthe Saare, Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjorth, Roger Magnusson och Lilian Rahnberg domaren Wollmer Hansen (Danmark), Folke Lexelius, Stig och Ann-Marie Ahlm, Bo och Gerd Palm, Gunnar Rohdin och Maj Widlund.

1961 SM 1961 3/4 i Modern dans på Björknäspaviljongen i Nacka. Arrangörer: SADF och SFDO.
Resultat: 1) Stig och Anne-Marie Ahlm, DI Bengtson, Olle Bengtson, Stockholm 2) Gunnar Rohdin och Maj Widlund, DI Bengtson, Olle Bengtson, Stockholm 3) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Giraff Club, Axel Eriksson, Gävle 4) Harry och Birthe Saare, Dansforum, Hans Berthau, Stockholm 5) Eve Persson och Lena Ebbedahl, DI Bengtson,Olle Bengtson, Stockholm 6) Ebbe och Greta Palm, Dansklubben Nyckeln, Greta Sundquist, Stockholm 7) Stig Melinder och I Nilsson, DI Bengtson, Olle Bengtson, Stockholm
Domare var Charles Frost, England, Herbert Heinrici, Tyskland och Erik Ilmark Rasmussen, Danmark. Segrarna fick fri resa till VM i London. (Program med resultat finns).Svenska mästarna i standard 1961 Stig och Ann-Mari Ahlm. Fotot från invigningen av Järvsöbaden 1964.
Fotograf Carlef, Carl Erik Franzon.

SM 1961 5/4 i Latinamerikansk dans på Bal Palais i Stockholm. Detta är den första tävlingen i latinamerikansk dans då man dansar 4 lantinamerikanska danser, nämligen rumba, samba, paso doble och cha.cha.cha. Arrangörer: SADF och SFDO.
Resultat: 1) Gunnar Rohdin och Maj Widlund, Olle Bengtsons DI 2) Bo och Gerd Palm,  Greta Sundquists DI
Domare Herbert Heinrichi, Tyskland.
Segrarna fick fri resa till VM i London 1-2/5 1961.

1962
SM 1962 8/4 i Modern dans i Sporthallen, Eskilstuna. Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Giraff club, Nils Sundeson, 2) Gunnar Rohdin och Maj Widlund, Olle Bengtsons DI 3) Gunnar Rapp och Inga-Britt Ek, Giraff Club, Gavle 4) Henryk och Lena von Doliwa Blotnicki, SFDO 5) Harry och Birthe Saare, Stockholm
Domare: Peter Eggleton och Brenda Winslade, England. (Program finns)

SM 1962 9/12 i Latinamerikansk dans på Bal Palais i Stockholm
Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Giraff Club, Nils Sundeson 2) Gunnar Rohdin och Maj Wikdlund, Olle Bengtsons DI 3) Henryk och Lena von Deliwa Blotnicki (Ebbedahl), Olle Bengtsons DI
Domare var Roger Ronnaux, Frankrike, professionell världsmästare i Latinamerikansk dans 1960. Orkestrar: Olle Bergman och Bob Ellis. (Program med resultat finns)

1963 SM 1963 7/4  i Modern dans på Björknäspaviljongen i Nacka. Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Giraff Club, Nils Sundeson 2) Eve Persson och Gisela Dahlberg, Olle Bengtsons DI 3) Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl, SFDO 4) Stig och Anne-Marie Ahlm, Olle Bengtsons DI
Domare var det professionella världsmästarparet 1961 Harry Smith-Hampshire och Doreen Casey från England samt danspedagogen Knud Andresen från Danmark. Olle Bergmans orkester spelade. Segrarna fick en resa till VM i London 6-7/5 1964. (Program med resultat finns)

SM 1963 7-8/12 i Lantinamerikansk dans. SM i Lantinamerikansk dans på Björknäspaviljongen i Nacka och Bal Palais i Stockholm. Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl, SFDO, Stockholm 2) Stene Holmström och Birgit Samuelsson, Greta Sundquists DI, Stockholm 3) Åke Eriksson och Ulla.Britt Hjort, Giraff Club, Nils Sundeson, Gävle 4) Gunnar Karlsson och Ingvor Karlsson, Greta Sundquists DI, Stockholm 5) Mike Johansson och Gun Carlsson, Nils Sundesons Dansskola, Stockholm
Domare var Walter Laird, professionell Världs- och Europamästare 1962 och 1963, England. Jochum Brauers orkester spelade. (Program med resultat finns)
Efter denna tävling arrangerades en tävling mellan professionella par i Sverige. Endast två par ställde upp, nämligen Nils Sundeson med partner Solveig Skanefors samt Oscar Pettersson med partner Maj Widlund. De tävlade i 4 danser, rumba, samba, cha-cha-cha och paso doble. Nils och Solveig vann de tre första men Oscar och Maj vann paso doblen. Nils och Solveig var nu kvalificerade till EM och VM i professionell klass.Gunnar Rohdin blev svensk mästare i Standard 1955 med Nancy Pettersson, svensk mästare i Latin 1961 med Maj Widlund och i Latin 1963 med Lena Ebbedahl. På bilden från Latin SM 1963 står Gunnar längst till vänster med Lena bredvid. Till höger om dem står andrapristagarna Birgit Samuelsson och Stene Holmström. Birgit och Stene blev svenska mästare i Latin 1964. Längst till höger på bilden står dansläraren Olle Bengtson. Gunnar, Birgit och Stene blev sedermera danslärare.
Fotograf Henryk Blotnicki

1964 SM 1964 5/4 i Modern dans på Björknäspaviljongen i Nacka. Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Giraff Club, Nils Sundeso 2) Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl, SFDO 3) Stene Holmström och Birgit Samuelsson, Greta Sundquists DI 4) Stig och Anne-Marie Ahlm, Olle Bengtsons DI
Domare var Bill och Bobbie Irvine, professionella Världs- och Europamästare 1962 och 1963, England. (Program och resultat finns)

1964 13/5
Landskamp Polen-Finland-Sverige i Helsingfors.
Sverige vann.Det svenska laget:
Från vänster: 8-faldiga svenska mästarparet Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort. Av de övriga paren syns endast damerna: Lena Ebbedahl (partner Gunnar Rohdin), Birgit Samuelsson (partner Stene Holmström), Ann-Marie Ahlm (partner Stig Ahlm). Det femte paret som heller inte syns på bilden är Gunnar Rapp och Alice Jansson. Längst till höger den svenske lagledaren Olle Bengtson. Bakom paren syns den Polske lagledaren Marian Wieczysty.
Fotograf Henryk BlotnickiLagledaren Olle Bengtson mottar en nål av den Polske lagledaren Marian Weiczysty vid banketten efter tävlingen.
Fotograf Henryk Blotnicki

SM1964 5/12 i Latinamerikans dans på Björknäspaviljongen i Nacka.
Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Stene och Birgit Holmström, Greta Sundquist DI 2) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Giraff Club, Nils Sundeson 3) Gunnar Rohdin och Lena Ebbedal, SFDO 4) Gunnar Karlsson och Ingvor Karlsson, Greta Sundquists DI
Domare var Walter Kaiser, professionell Världs-3:a och Europa-2:a i Latin 1963 och 1964, Schweiz. (Program och resultat finns)
Med anledning av den schism som förekommit mellan medlemmarna i SFDO lämnade flera av lärarna förbundet 1963 och startade ett eget förbund, Sveriges Danspedagogers Riksförbund , SDR, 1964. Förbundet började anordna egna tävlingar och vinnarna korades till Riksmästare till skillnad från Svenska Mästare.

Riksmästerskapet 1965 4/4 i Modern dans på Puttes Dansrestaurang i Stockholm.
Arrangör:SDR
Resultat: 1) Stene och Birgit Holmström 2) Gunnar Rohdin och Lena Ebbedahl 3) Gunnar och Ingvor Karlsson 4) Hemryk Blotnicki och Solveig Jansson

SM 1965 4/4
i Modern dans på Björknäspaviljongen i Nacka.
Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Nils Sundesons Dansskola, Gävle 2) Stig och Anne-Marie Ahlm, Olle Bengtsons DI 3) Mike Johansson, Nils Sundesons Dansskola, Stockholm 4) Roland Lundevall och Birgitta Holm, Nils Sundesons Dansskola, Gävle 5) Rolf Olsson och Aina Olsson, Olle Bengtsons DI
Domare var Bob Burgess och Doreen Freeman, VM-2:a 1963, England. (Program med resultat finns)

EM 1965 i Standarddanser
avhölls i Bremen. Sverige representerades av Åke Eriksson och Ulla.Britt Hjort.

EM Latin 1965 26/6 arrangerades av Grûn-Weiss-Club i Ostseehalle i Kiel, Tyskland.
Sverige representerades av Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort.

Nordiska Mästerskapet 1965 12/11 i Helsingfors. Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort kom här på tredje plats efter två danska par i de moderna danserna. I latin kom de på fjärde plats.
Domare var Alex Moore från England.

Riksmästerskapet 1965 28/11 i Latinamerikansk dans i Folkparken, Gävle.
Arrangör: Giraff Club
Resultat: 1) Stene och Birgit Holmström 2) Kurt och Hillevi Idh 3) Gunnar och Ingvor Karlsson

SM 1965 4/12 i Latinamerikansk dans på Björknäspaviljongen i Nacka. Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Sundesons Dansskola, Gävle 2) Roland Lundevall och Birgitta Holm, Sundesons Dansskola, Stockholm 3) Nils Lind och Lilian Hellman, Sundesons Dansskola, Stockholm 4) Rolf Olsson och Aina Olsson, Bengtsons DI, Stockholm
Domare var Mikko och Vilma Hartwig, Helsingfors, Finland. (Program med resultat finns)

1966
SM 1966 3/4 i Modern dans på Björknäspaviljongen i Nacka. Arrangör SFDO
Resultat: 1) Åke Eriksson och Ulla.Britt Hjort, Sundesons Dansskola, Gävle 2) Rolf Wolf och Irene Holm,Sundesons Dansskola, Stockholm 3) Rolf Olsson och Aina Olsson, Bengtsons DI, Stockholm 4) Björn Torgilsson och Eva Säll, Bengtsons DI, Stockholm 5) Arne Molund och Marianne Sjöbeck, Sundesons Dansskola, Stockholm 6) Jonas Sigrell och Britt-Marie Fondelius, Bengtsons DI, Stockholm
(Program med resultat finns)

Riksmästerskap 1966 27/11 i Latinamerikansk dans på Restaurang Tyrol i Stockholm. Arrangör: SDR
Resultat: 1) Stene och Birgit Holmström, G.S. 2) Kurt och Hillevi Idh, G.S. 3) Jörgen Karlsson och Marie-Louise Lager
Domare var Fred Dieselhorst från Hanover, Tyskland. (Program finns)Till vänster segrarna Stene och Birgit Holmström, närmast kameran Jörgen Karlsson och Marie-Louise Lager och bakom dem Kurt och Hillevi Idh.
Fotograf Henryk Blotnicki

SM 1966 4/12 i Latinamerikansk dans på Konserthuset i Stockholm
Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Sundesons Dansskola, Gävl 2) Jan Eriksson och Sickan Olofsson, Sundesons Dansskola, Stockholm 3) Leif Bergkvist och Annika Olofsson, Sundesons Dansskola, Stockholm
Domare var Axel och Dorothee Gemind från Tyskland. Lill-Jannes orkester spelade. De två bästa paren fick åka till London och tävla för Sverige. (Program finns)

1967
SM 1967 27/3 i Modern dans på Göta Källare i Stockholm Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Sundesons Dansskola 2) Jonas Sigrell och Britt-Marie Fondelius, Bengtsons DI 3) Rolf Olson och Aina Olsson, Bengtsons DI
4) Björn Torgilsson och Eva Säll, Bengtsons DI 5) Leif Bergqvist och Annika Olofsson, Sundesons Dansskola 6) Håkan Mörk och Lisbeth Hedman, Sundesons Dansskola
Domare var Per och Gitte Vandborg, Köpenhamn, Danmark. (Program med resultat finns)

Riksmästerskap 1967 9/4 i Modern dans på Björknäspaviljongen, Nacka.
Arrangör: SDR
Resultat: 1) Stene och Birgit Holmström, G.S. 2) Gunnar Rasmussen och Veronica Rasmussen, G.R. 3) Kurt och Hillevi Idh, G.S. 4) Henryk Blotnicki och Lena Christensson, G.S. 5) Björn Torgilsson och Eva Säll, O.B.
Domarevar Alex Moore, England Musik: Ray Youngs orkester. (Program med resultat finns)Foto från Björknäspaviljongen 9/4 1967.
Stående på golvet längst till höger dansläraren Rune Lager. sittande från höger till vänster danslärarna Annie Precht, Gun Schubert, Greta Sundquist och närmast kameran Eva Bengtson.
Fotograf Henryk Blotnicki

SM 1967 2/12 i Latinamerikanska danser i Enskedehallen, Stockholm.
Arrangör: SFDO
Resultat: 1) Jan Eriksson och Annika Olofsson, Nils Sundesons Dansskola
Domare var Geoffrey och Diane Hearn, England.

Riksmästerskap 1967 3/12 på Björknäspaviljongen i Nacka.
Arrangör: SDR Resultat: 1) Stene och Birgit Holmström, G.S. 2) Gunnar Rasmussen och Veronica Rasmussen, G.R. 3) Kurt och Hillevi Idh, G.S.
Domare var Yujiro Sainto, Japan. Musik: Kurt Ek´s orkester (Program med resultat finns)

1968
1968 25/2 Svenska Danssportförbundet Svenska Danssportförbundet, SDF, höll det konstituerade årsmötet på Birkagården den 25/2 1968. Ett amatörförbund hade återuppstått.

SDR-Mästerskapen 1968 31/3 i Modern dans på Björknäspaviljongen, Nacka.
Arrangör: SDR
Resultat: 1) Stene och Birgit Holmström, G.S. 2) Gunnar Rasmussen och Veronica Rasmussen , G.R. 3) Stig och Anne-Marie Ahlm, G.R. 4) Björn Torgilsson och Ewa Säll, O.B. 5) Anders Färdig och Chatarina Stangenberg, G.S. 6) Björn Ericsson och Annetta Andrsson, O.B.
Domare var Rudolf och Mechtild Trautz. (Resultat från tävlingen finns)

SM 1968 7/4 i Standarddanser i Gävlerinken, Gävle.
Arrangörer: SDF, SFDO, Giraff Club och Gävle Danssportklubb. 112 startande par från både skolor och klubbar. Ulf Elfving var speaker.
Resultat: 1) Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort, Gävle Danssportklubb, GDK 2) Gunnar Rasmussen och Veronica Rasmussen, Gunnar Rohdins dansskola, GR. 3) Stene och Birgit Holmstöm, Greta Sundquists dansskola, GS. 4) Henryk Blotnicki och Lena Christensson, Birka Dansklubb DKB 5) Björn och Veronica Broström, Birka Dansklubb, DKB 6) Kurt och Hillevi Idh, Birka Dansklubb, DKB
Domare var Alex Moore samt Michael Houseman och Valeri Waite, alla från England. (Program och fullständigt protokoll med resultat finns)

VM 1968 26-27/4 för amatörer i standard- och latindanser i Bremen.
Åke Eriksson och Ulla-Britt Hjort samt Gunnar och Ingvor Karlsson representerade Sverige och kom på 23:e resp. 29:e plats i standarddanserna. I den latinamerikanska avdelningen deltog Jan Eriksson och Sickan Olofsson samt Tommy Olsson och Marianne Brattstedt

SDR-Mästerskap 1968 17/11 i Latinamerikansk dans på Björknäspaviljongen.
Arrangör: SDR
Resultat: 1) Stene och Birgit Holmström, Greta Sundquists Dansinstitut 2) Gunnar Rasmussen och Lena Christensson, Gunnar Rohdins dansstudio 3) Anders Färdig och Catharina Stangenberg, Greta Sundquists Dansinstitut 4) Kim Mielke och Gunilla Mielke, Kindahls dansskola
(Program med resultat finns)

SM 1968 8/12 i Latinamerikanska danser på Björknäspaviljongen i Nacka.

Arrangör: SDR,SFDO och SDF

Resultat:
1) Gunnar Rasmussen och Lena Christensson, Rohdins Dansskola, Stockholm 2) Stene och Birgit Holmström, Sundqvists Dansskola, Stockholm 3) Kurt och Hillevi Idh, Birka  Dansklubb, Stockholm 4) Anders Färdig och Catharina Stangenberg, Sundqvists Dansskola, Stockholm 5) Björn och Weronica Broström,  Birka Dansklubb, Stockholm 6) Jan Eriksson och Sickan Olofsson, Sundesons Dansskola, Stockholm

Domare var Robert och Marguerite O´Hara, England Musik: Key-Tones (Program med resultat finns)

Kerstin Katz (mars 2005)

Uppdaterad med fotografier 07-08-16 © Copyright Kerstin KatzProfessionella danstävlingar i standard och latin som svenska danslärare har deltagit iUnder första hälften av 1960-talet deltog tre svenska professionella par i danstävlingar, Olle och Eva  Bengtson,  Oscar med sin partner Maj Widlund samt Nils Sundeson som dansade med olika partners. Beträffande Nils Sundeson är det oklart hur många tävlingar han deltog i men nedan är de upptagna som är kända.


International Championships 1960 3/11 i Albert Hall i London. Som första professionella par i Sverige deltog Olle och Eva Bengtson i en professionell tävling Standard. De fick ingen placering.


Grossen Preiss von Europa i München 1961 18/2. Nils med dottern Anita Sundeson deltog.


EM i Wiesbaden 1962 8/9 i Standarddanser. Deltagande svenska par var Olle och Eva Bengtson samt Nils Sundeson med partner. De kom på 16:e resp 19:e plats.


EM i Hamburg 1963 14/6 i Standarddanser. Deltagande svenska par var Oscar Pettersson och Maj Widlund samt Olle och Eva Bengtson. Oscar och Maj kom till semifinal och fick en 11:e plats medan Olle och Eva inte fick någon placering.


1963 8/12 arrangerades en tävling i Latin för svenska professionella par i samband med SM i Latin för amatörer på Björknäspaviljongen i Nacka. Två par ställde upp, Nils Sundeson och Solverig Skanefors, som vann tävlingen samt Oscar Pettersson och Maj Widlund. Tävlingen var en kvalificering till kommande EM och VM.


VM 1963 i London. Nils Sundeson med partner Pia deltog.


EM 1963 i Hanover i Latindanser. Nils Sundeson med partner Mia deltog.


VM i Berlin l964 2-3/5 i Standard- och Latindanser. Olle och Eva Bengtson deltog i Standardavdelningen och kom på en delad 13:e plats, delad med Harry Richter med partner från Norge.


EM i Dûsseldorf 1964 28/11 i Standarddanser. Olle och Eva Bengtson deltog och kom på 12:e plats.


EM i London 1965 22/11 i Standarddanser. Olle och Eva Bengtson deltog och kom på 9:e plats.


1965 Proffstävling i Zürich. Nils Sundeson med partner deltog.


VM 1965 29/5 i Wembly Pool Stadion i London  Nils och dottern Anita Sundeson deltog.


Olle Bengtson har berättat följande från tävlingen EM i Hamburg 1963: Deltagande professionella svenska par i EM 1963 var Oscar Pettersson (numera Green) och jag. Platsen för tävlingen var Planten und Blumen i Hamburg, Tyskland. Bilresan dit delade vi på och vi gav oss iväg med våra partners fredag eftermiddag. Tävlingen var dagen därpå.. Vi körde nonstop utan missöden. Vi kom fram i god tid men uttröttade och tänkte därför lägga oss att sova några timmar. Men tävlingsledningen ville annat. Det kom bud att vi omedelbart skulle infinna oss för genomgång för TV:s räkning. Svensk TV var också där med Bengt Grive som referent. Det drog ut på tiden så någon sömn fick vi inte. Nåväl, tävlingen startade och resultatet blev därefter, åtminstone för mig och min partner. Vi blev utslagna men det gick bättre för Oscar med partner. De gick vidare till semifinal. Men sedan var det stopp. Under tiden Oscar var uppe på dansgolvet stod jag och lyssnade på en grupp tyskar som såg Oscars belägenhet. De slog vad sinsemellan hur länge Oscar skulle kunna hålla sig på benen. Men han klarade av det. På natten efter tävlingen var det party som blev en mardröm. Så småningom fick vi gå och lägga oss. Nästa morgon var det bara att börja hemresan på samma sätt som ditresan. Helt uttröttade kom vi fram till Stockholm.
Klubbar och föreningar från 30-taletEngelska Dansklubben, EDK, bildades 1939. Klubben hade sitt tillhåll på Nalen (David Bagares Gata) under Topsy Lindbloms beskydd. Inga egentliga regler och stadgar fanns på papper. Det var Topsy som såg till att allt fungerade. Klubben fungerade som en slags skola för tävlingsdansare där i första hand Nils och Hjördis Holmberg, Olle Björkbom, Nils Sundeson och Olle Bengtson fungerade som instruktörer. Ordförande var Olle Björkbom.
Engelska Dansklubben.

 

Omkring 1940 bildades klubben Terpsichore, i Malmö. Elever från Kruses dansskola tävlade för denna klubb.


Södra Dansklubben bildades 1942 i Södra Folkparken i Västberga, Stockholm, av Olle Bengtson. Klubben blev mycket populär och många gick dit för att se träning i den s k ”engelska stilen”. Medlemmarna tränade i dåvarande Södra Folkparken på somrarna och på Klara Västra Kyrkogata 17 om vintrarna. Vid samma tid som folkparken revs blev Olle Bengtson inkallad i militärtjänstgöring. Utan tränare skingrades medlemmarna. Klubben varade ett par år.


 

Engelska dansklubben Terpsichore, EDKT (f d Södra Dansklubben) startade Olle Bengtson 10/5 1943. Den lades ned 20/2 1945. Återupptogs på försök ett år 11/11 1948. Klubben hade sitt tillhåll på Restaurang Maxim på söder i Stockholm.

 

Sundsvalls Amatördans Club bildades under 40-talet med Nils Sundeson som instruktör. Innan dess fanns Sundsvalls swingklubb från 1944. Även i Kramfors bildades en klubb under 40-talet.


Svenska Amatördansareförbundet, SADF, bildades 22/8 1945. Man ansåg att det för Sveriges del behövdes ett förbund som tillvaratog amatörernas intressen, skapa regler och förordningar för amatörerna. Man ville komma tillrätta med de problem om uppstod när det gällde uttagning till landskamper, anordna SM osv. Danmark och Norge hade då redan amatördansförbund. Ordförande var Nils Sundeson, sekreterare Olle Björkbom. Engelska dansklubben ingick som medlem.
Norrköpings Sportdansklubb bildades 1947 av Ebbe Carlson, Arne Kindahl och Rune Lager. Olle Bengtson var instruktör från början. Före bildandet av denna klubb fanns Dancing Club i Norrköping med Arne Kindahl som ordförande.


Linköpings Sportdansklubb bildades i början av 50-talet Olle Bengtson var instruktör.


Star Dancing Clubbildades i Malmö 1949 och då dansade man jive. Från 1950 dansade man även modern tävlingsdans med Hans Bennerstål som instruktör.


Latinamerikanska klubben bildades i slutet av 40-talet av Folke Lexelius. Klubben hade sitt tillhåll på Klara V:a Kyrkogata i Stockholm.


Stockholms Sport Dans Club bildades 1947 Hit sökte sig de flesta dansarna i Stockholm.


I Eskilstuna, Västerås och Gävle (Giraff Club) bildades klubbar med Nils Sundeson som instruktör.


Vidare bildades klubbar i Södertälje och Sundbyberg.

Flera av kubbarna varade endast ett par år.


Ytterligare klubbar bildades under 1950 och 60-talen t ex Giraff Club, Nyckeln, Tellus, Gävle Danssportklubb, Birka Dansklubb och Club Dansant.


Sveriges Förenade Dansorganisationer, SFDO, bildades 6/4 1953 av Dansinstitut Bengtson (Olle Bengtson), Folkes Dansinstitut (Folke Lexelius) och Sällskapet Danskultur (Nils Sundeson) Senare tillkom Kruses Dansskola (Erik Kruse), Lagers Dansinstitut (Rune Lager, Lazars Dansskola (János Lazar) och Rune Bergströms Dansskola. 16/1 1955 beslöt Nils Sundeson att ändra namnet Sällskapet Danskultur (SDK) till Nils Sundesons Elevförening (NSEF). Den profesionella sektionen anslöts 1953 till International Council of Ballroom Dancing (ICBD) och amatörsektionen samma år till International Council of Amateur Dancers (ICAD). Föreningen upphörde efter 1967 pga Nils Sundesons sjukdom. De flesta danslärarna hade då lämnat organisationen och övergått till SDR.


Sveriges Danspedagogers Riksförbund, SDR, bildades 1964 av Greta Sundquist, Arne Kindahl, Rune Lager, Oscar Pettersson (Green) och Gun Schubert. Övriga danslärare anslöt sig till förbundet efter hand.


Svenska Danssportförbundet, SDF, bildades den 25 februari 1968 i Stockholm. Röstberättigade medlemmar var: The Ballroom Dancing Club: Leif Midborn och Gunnar Lilja, Birka Dansklubb: Gunnar Karlsson och Björn Broström, Giraff Club: Sture Svensson och Håkan Westergren, Gävle Danssportklubb: Stig Söderlund och Åke Eriksson, Sportdansklubben Ringen: Nils Bergsten och Karl Tyrén. Vid val av styrelse blev Kurt Eklöf vald till ordförande. Vidare valdes 3 ledamöter för 2 år: Hans Frennesen, Kurt Idh och Ulla Söderström, 3 ledamöter för 1 år: Tord Jacobsson, Evert Timmerman och Karl Tyrén och 3 suppleanter: Henryk Blotnicki, Jan Eriksson och Hillevi Idh.
FörkortningarFörklaring till förkortningarna i texten


(Från 1971 benämndes moderna tävlingar standardtävlingar)


A-mästerskap betyder Stockholmsmästerskap

AT Aftontidningen

BN Börge Nilsson som även hade Moderna Dansinstitutet

DKB Birka Dansklubb

DM Distriktsmästerskap

DOF Danse Organisationernes Faellesråd

EDK Engelska Dansklubben

EDKT Engelska Dansklubben Terpsichore

GDK Gävle sportdansklubb

GR Gunnar Rohdin

GSDI Greta Sundquists Dansinstitut

ICAD International Council of Amateur Dancers

ICBD International Council of Ballroom Dancing

Lagers DI, Rune Lagers Dansinstitut

NS eller NS DI, Nils Sundesons Dansinstitut

NSEF Nils Sundesons Elevförening

NSDK Norrköpings dansklubb

OB eller DI OB Olle Bengtssons Dansinstitut

SAC Sundsvalls Amatördans Club

SADF Svenska Amatördansförbundet

SDF Svenska Danssportförbundet

SDR Sveriges Danspedagogers Riksförbund

SF Svensk Filmindustri

SFDO Sveriges Förenade Dansorganisation

SM Svenskt Mästerskap

SSDC Stockholm Sport Dans Club

ÖF Östergötlands Folkblad
Källor och intervjuerKällor och intervjuer


Med utgångspunkt från Olle Bengtsons samlingar, klippböcker, fotografier, tidskrifter mm, har jag forskat på Kungliga Biblioteket och granskat dag- kvälls- och veckopress från 1935. Denna press står omnämnd i Olle Bengtsons Källor. Jag har även tagit kontakt med danslärare och andra personer som har god kännedom om sportdansens utveckling.


I första hand nämner jag de som har lämnat längre redogörelser för händelser:


Hjördis Holmberg (Nilo), Oscar Green (Pettersson), Rune Bergström, Arne Kindahl, Rune Lager, Greta Sundquist, Harry Saare, Solveig Friis, Rigmor Lindblom (Topsy Lindbloms sonhustru), Ingrid Askinger, Hans Bennerstål.


Övriga kontakter:


Lizzie Höjengaard, Annie Laising, Ebbe Carlsson, Nancy Bymalm (Tang), Lars Herrman, Egon Dernell (Johansson), Acke Söderström, Börge Nilsson, Britta Lexelius (Folke Lexelius syster), Birgit Idh (Folke Lexelius f.d.fru), Harriet Tilling (Dagny Anderssons dotter), Eva Bengtson (Olle Bengtsons f.d. fru), Bo Roswall och Carin Bergdahl ( brorsbarn till Helge Roswall).Fotografier

Tillstånd av Scanpix (Pressens Bild) att använda fotografier tagna av fotograf Peddy Moberg till mitt icke kommersiella projekt, Sportdansens historia, på internet. Flera av fotografierna har lånats från Svenskt Visarkiv i Stockholm.


Tillstånd av Nordicphotos (IMS Bildbyrå) att använda foton från deras arkiv på Solna Sportdansklubbs (SSDK) hemsida (ingår i Svenska Danssportförbundet) i syfte att bevara sportdansens historia. Fotografierna får inte överlåtas eller säljas till annan att använda.

 

 

 


Unik Svensk Danshistoria

 

 

Kerstin Katz har under åren samlat information om sportdansen i Sverige.

 

Här kan vi hitta det mesta när det gäller SM eller andra mästerskap där svenska par del-
tagit från 1935
till och med
1968.


Kerstin Katz

Årtalsguide danshistoriaIngress
1946
1958
1935
1947
1959
1936
1948
1960
1937
1949
1961
1938
1950
1962
1939
1951
1963
1940
1952
1964
1941
1953
1965
1942
1954
1966
1943
1955
1967
1944
1956
1968
1945
1957