EN 10 DANS KLUBBS HISTORIA


Solna Sportdansklubb bildas


Olle Bengtson öppnade dansskola i Solna 1974. Olle hade tidigare haft dansskola på Gotlandsgatan på Södermalm i Stockholm. Några av hans elever följde med till Solna och här samlades även ungdomar som tidigare hade tävlat men som endast ville fortsätta att träna dans. Den 6 augusti 1974 hölls ett sammanträde hemma hos en av dem, Per Askebäck, där man diskuterade möjligheten att bilda en sportdansklubb med syfte att verka inom Solna kommuns gränser. Ett möte hölls åter den 7 oktober samma år hos Olle Bengtson där en interimstyrelse tillsattes. Klubbens namn beslöts vara  "Solna Sport Dans Klubb" och en stadgekommitté bildades som skulle återkomma till nästa möte den 8 januari 1975. Det konstituerande årsmötet hölls den 18 februari 1975. Till klubbens ordförande valdes Björn Ewald med Annika Karpfors som sekreterare. Den enda lokal som klubben hade tillgång till då var dansinstitutets som låg på Södra Långgatan i Solna.

 

Olle Bengtsson


Olle Bengtson hade en lång karriär inom sportdansen. Han föddes i Kristinehamn 1916 och flyttade till Stockholm 1936. Dansintresserad som han var hittade han snart till National, populärt kallad Nalen, på Regeringsgatan i Stockholm. 1937 började han i den dansskola på Nalen som Gustaf "Topsy" Lindblom hade startat. Topsy (OS-guldmedaljör i tresteg 1912) hade samlat dansintresserade ungdomar som fick undervisning av danska danslärare i den nya populära sporten i Europa, sportdans. 1948 blev Olle svensk mästare med Ruth Lööf och samma år kom de på sjätte plats i ett världsmästerskap i Finland. Som professionell tävlade han i standarddanser med sin fru Eva under 1960-talet. De fick en delad 13 plats vid VM i Berlin 1964, delad med Harry Richter med partner från Norge. De kom på 12 plats 1964 vid EM i Düsseldorf och på 9 plats vid EM i London 1965. Olle och Eva separerade 1974. Olle avled 1997.

 

Barn och ungdom


Under de första åren hade klubben, nu kallad Solna Sportdansklubb, en barngrupp, en vuxengrupp och en seniorgrupp. 1985 lämnade seniorgruppen, som då omfattade cirka 10 par, klubben och bildade en egen klubb. Solna sportdansklubb inriktade sig nu i första hand på barn och ungdomar. Tiodans är en liten sport i Sverige. Det har varit svårt att rekrytera barn och ungdomar, speciellt pojkar. När Olle Bengtson fick uppdrag som danslärare i olika skolor, ofta genom Hem- och skolaföreningar, kunde han värva några ungdomar. I mitten av 1980-talet fick Olle en grupp barn genom Unga Örnar, vilket gav klubben en ökning av duktiga barn som senare kom att tävla för klubben. Från slutet av 1980-talet och under flera år framöver fanns flera par som kom att dansa i högre klasser. En nedgång märktes under 1990-talet men genom särskilda pengar från det så kallade "Handslaget" (statligt bidrag till barn- och ungdomar, fr o m  2006 benämnt idrottslyftet) från och med 2003 fick klubbarna in flera intresserade barn och ungdomar.

 

Lokaler


Klubben fick så småningom tider i skolors gymnastiksalar genom kommunens försorg, från början en dag i veckan.  Allteftersom det blev fler tävlande par krävdes fler tider och klubben fick tillgång till ytterligare gymnastiksalar. Klubben ordnar träningsläger internt men par från de högsta klasserna får åka på läger där andra tränare anlitas. Det är viktigt att de får möjlighet till undervisning av lärare som är internationellt kända och att klubbbens hvudtränare får följa dansens utvecking.

 

Tävlingar arrangeras


Klubben arrangerade sin första tävling 1985, Flamingopokalen, i Vasalundsskolan i Solna. Sedan dess har många tävlingar arrangerats, flera benämnda Solnapokalen och flera SM.

 

Tränare


Olle Bengtson var klubbens huvudtränare. Från 80-talets början fanns även Kerstin Katz som lärare. Båda hade engelsk danslärarexamen. Olle och Kerstin drog sig tillbaka efter våren 1997 och under ett par år därefter anlitades danspedagog Maybritt Morén som klubbens huvudtränare.

 

Törnbloms


Syskonen Björn och Katarina Törnblom som länge varit ett av klubbens elitpar, avlade norsk dansexamen i slutet av 1990-talet och är sedan dess klubbens hvudtränare. Björn har nio SM-tecken och tillsammans har de åtta guld.

 

Skrivet av Kerstin Katz Solna juni 2011

 
Här visas några foton från olika år»
Bilden av Olle är tagen av fotograf Jan Gustavsson
Olle Bengtsson
och Ruth Lööf
Olle och Eva vid invigningen av Järvsöbaden  1964. Fotograf: Carl Erik Franzon, CarlefOlle Bengtsson och Kerstin KatzMaybritt Morén