STANDARDDANSER
förevisade av danspar från Solna SportdansklubbModern vals

Modern vals har sitt ursprung från österrikisk folkdans och kom från Tyskland under första hälften av 1800-talet. Valsen är den första runddansen som betyder att kavaljeren för damen genom att lägga ena armen om hennes liv. Ur Bostonvalsen utvecklades den modernare varianten av vals med utpräglat långsamt tempo i glidande stil. Namnet blev "English Waltz".Tango

Tango introducerades i Europa omkring 1910 med ursprung i en argentinsk sällskapsdans från andra hälften av 1800-talet. Tangon är troligen en afroamerikansk musikform förd till Argentina av svarta från Mellanamerika. Tangon blev en populär dans i Buenos Aires där den huvudsakligen dansades  av män. I Europa blev Tangon populär i danssalongerna men den betraktades också som osedlig och förbjöds på vissa håll.Wienervals

Wienervals är en variant av vals som dominerade den dansande världen under 1800-talets andra hälft och då särskilt i Wien. Genom kompositörerna Johan Strauss d ä och Johan Strauss d y har wienervalsen fått en klassisk form som alltid kommer att leva vidare. "An der schönen blauen Donau" har alla hört.Slowfox

Slowfox är en långsam variant av den amerikanska foxtroten som lanserades i USA 1912 och i Europa under första världskriget. Foxtroten imiterar rävens vaksamma och tveksamma steg. Slowfoxen karaktäriseras av långa flytande steg. Eftersom musiken går långsamt måste rörelserna kontrolleras och perfekt balans råda för att ge dansen ett stillsamt utseende. Många anser att Slowfoxen är den svåraste standarddansen.Quickstep

Quickstepen föddes i New Yorks jazzkvarter. "Go as you please" kallades dansen och den blev mycket snabbt populär på grund av sina enkla rytmiska steg. Därifrån utvecklades tävlingsdansen Quickstep som går i snabb takt med långa turer och är mycket konditionskrävande.